AGRO: Independent Study (IS) : [110] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การใช้เทคนิค Inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP - MS) ในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในชาเขียวและดินที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = The use of inductively coupled olasma - mass spectrometry technique detection of heavy matals in green tea and growing soil in Chiang Mai and Chiang Rai provinces / ปานจรีย์ อินทราวุธปานจรีย์ อินทราวุธ
2551สมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากผักกระถิน ผักแส้ว และผักคาวตอง = Free-radical scavenging properties of leucaena leucacephala de wit., marsdenia glabra cost. and houttuynia cordata thunb. / รุ่งโรจน์ เหน่คำรุ่งโรจน์ เหน่คำ
2552การแยกและการคัดเลือกกล้าเชื้อโยเกิร์ตที่ทนต่อแบคทีริโอฟาจ = Isolation and screening of bacteriophage resistant Yoghurt starters / รัตติกาล คำมามุงรัตติกาล คำมามุง
2551ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการลวกต่อปริมาณลิโมนินและวิตามินซีในมะนาวพันธุ์แป้น = Effect of blanching temperature and time on limonin and vitamin C Contents in Lime (Citrus aurantifolia Swing) cv.Pan / ธรรมรัตน์ รุ่งสังข์ธรรมรัตน์ รุ่งสังข์
2551การปรับปรุงคุณภาพของกิมจิโดยการใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นและความดันสูงยิ่ง = Improvement of Kimchi quality using pure starter cultures and ultra-high pressure / สุวรรณี ชัยชนะสุวรรณี ชัยชนะ
2551การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิงในระยะยาวด้วยกระบวนการความดันสูงยิ่ง = Long term shelf life extension of Nam Prik Noom from Capsicum annuun L. var. Maeping using high pressure technique / อรรถนพ บุญญาคุณากรอรรถนพ บุญญาคุณากร
2551คุณภาพการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิงที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ = Shelf-life quality of pasteurized Nam Prik Noom from capsicum annum L. var. Maeping / ธัญรัตน์พร ประทีปกุลวงศ์ธัญรัตน์พร ประทีปกุลวงศ์
2551อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตต่อสมบัติทางรีโอโลยีจุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัสของโพรเซสชีสผสมสมุนไพรชนิดสเปรด = The Influence of processing parameters on the rheological, microbiological and sensory properties of herb-added processed cheese spread / จรินทร์ทิพย์ กำดวงจรินทร์ทิพย์ กำดวง
2551แนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องดื่มลำไยผงสำเร็จรูป = Good manufacturing practice for instant Longan drink powder / รวิพรรณ จาวรรณารวิพรรณ จาวรรณา
2551ผลของสเตอริไลเซชันต่อคุณภาพของน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิง = Effects of sterilization on qualities of Nam Prik Noom from Capsicum annuum L. var. Maeping / ภักดี ยืนยาวภักดี ยืนยาว
2551การพัฒนาน้ำกาแฟสกัดเข้มข้นด้วยวิธีการทำให้เข็มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Development of concentrated coffee extract using freeze concentration / สหัสชา น้ำทิพย์สหัสชา น้ำทิพย์
2551แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (จี.เอ็ม.พี) เพื่อการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงครัวโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก = The Application of GMP for improvement of Hospital catering building and facilities : Case study at Buddhachinaraj Phitsanuloke Hospital / ศิริจันทร์ รุ่งยิ้มศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม
2552การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้นโดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Production of mixed fruit juice concentrate using freeze concetration technique / สีทอน ลีเลี่ยนูสีทอน ลีเลี่ยนู
2552การสกัดด้วยตัวละลาย และสมบัติของน้ำมันจากดักแด้ไหมอีรี่ = Solvent extraction and properties of oil from Pupa Eri-silk (Samia rincini) / ธนกิจ ถาหมีธนกิจ ถาหมี
2550การคัดเลือกสายพันธุ์สตรอเบอรี่และสภาวะการใช้เอนไซม์เพคติเนสที่เหมาะสมเพื่อการสกัดน้ำสตรอเบอรี่ = Suitable selections of strawberry cultivars and conditions of Pectinase usage for juice extraction / นวพล แสนใจบาลนวพล แสนใจบาล
2551การพัฒนาชาชงผสมลำไย พุทราจีนและใบหม่อน = Development of mixed infusion tea from longan, jujube and mulberry leaf / ศุภาพิชญ์ ขัดทาศุภาพิชญ์ ขัดทา
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่ง = Development of cereal bar product / กัญวณา ศรีสุขกัญวณา ศรีสุข
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริกผสมกล้วยน้ำว้า = Development of Chili sauce mixed Banana product / อัครเดช ใหม่นาอัครเดช ใหม่นา
2551การพัฒนาสูตรลูกอมลำไยชนิดเคี้ยว = Development of Longon chewy candy formulation / รวิวรรณ สันตารวิวรรณ สันตา
2551ผลของอุณหภูมิและการใช้น้ำมันทอดซ้ำต่อการดูดซับน้ำมัน เนื้อสัมผัสและสีของข้าวเกรียบกุ้งทอด = Effects of temperature and reuse of frying oil on oil uptake, texture and color of fried shrimp chips / ศรายุทธ์ สมประสงค์ศรายุทธ์ สมประสงค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110