ENG: Theses : [1451] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1451
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2022การทำนายการเกิดกลิ่นหืนระหว่างการเก็บรักษาข้าวกล้องด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ณัฐวุฒิ เนียมสอน; พจมาน พรหมงาม
Nov-2022การประยุกต์ใช้มาตรฐานทีโอดีสำหรับการเลือกตำแหน่งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ ในจังหวัดเชียงใหม่นพดล กรประเสริฐ; ดำรงศักดิ์ รินชุมภู; วรากัญ มณีวรรณ
Oct-2022การวิเคราะห์สมรรถนะของโมคูลโฟโตวอลเทอิก/ความ ร้อนร่วมกับปั๊มความร้อนเพื่อการผลิตความร้อนและไฟฟ้าณัฐ วรยศ; กรกช อุตมะ
Oct-2022Simulation based optimization to determine inventory management policyApichat Sopadang; Padivarada Lomlai
2565กลยุทธ์ในการควบคุมหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ด้วยการรับรู้ภาพธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล; สุรสีห์ นิรัญศิลป์
Sep-2021ไฮโดรเทอร์มอลลิควิแฟคชันของชีวมวลสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพในเตาปฏิกรณ์แบบกะนคร ทิพยาวงศ์; ฤทัย แสงสุริย์วงศ์
3-Nov-2022การประเมินมูลค่าความสูญเสียของความพิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ปรีดา พิชยาพันธ์; สุริยุ โตมาก
Nov-2022การประเมินมูลค่าความเต็มใจจะยอมรับเงินชดเชยจากผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องบินโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหมปรีดา พิชยาพันธ์; พรปวีณ์ โคตรชมภู
Oct-2022สมบัติของคอนกรีตพรุนที่มีซีเมนต์เพสต์และโฟมพอลิสไตรีน ขยายตัวเหลือทิ้งเป็นวัสดุเชื่อมประสานธีวรา สุวรรณ; โชติรส บุญเป็ง
Oct-2022การพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานโพลิเมอร์จากโฟมโพลิสไตรีนขยายตัวเหลือทิ้งสำหรับวัสดุในการก่อสร้างธีวรา สุวรรณ; แคทรียา แวนเดอร์เซน
Jul-2564การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องประดับโดยใช้เทคนิคซิกส์ซิกม่ารุ่งฉัตร ชมภูอินไหว; ปฏิพัทธ์ เมืองลือ
Jul-2564การตรวจสอบจีโอโพลิเมอร์ที่มีส่วนผสมของกากผงเหล็กบนเงื่อนไขการบ่มร้อนจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าพีรพงศ์ จิตเสงี่ยม; ตุลย์ นองเนือง
Oct-2563ความสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวลเหลือใช้พฤกษ์ อักกะรังสี; รจิตรา ทันตาเร็ว
Sep-2022การประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทยวงกต วงศ์อภัย; ณัฐวุฒิ ใจบุญ
20-Oct-2022การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการรีดลึกบนแนวเชื่อมแรงเสียดทานแบบกวนของวัสดุต่างประเภทระหว่างโลหะผสมอลูมิเนียม 6061-T6 และ 7075-T651วสวัชร นาคเขียว; พิสิษฐ์ แก้วคำ
Sep-2022การผลิตถ่านชีวภาพจากกากกาแฟในปฏิกรณ์ไพโรไลซิส แบบเบดนิ่งที่มีลูกบอลโลหะช่วยกระจายความร้อนธรณิศวร์ ดีทายาท; ณรงค์พร ผังวิวัฒน์
Sep-2022การจำแนกภาวะฟันตกกระโดยใช้ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซีด้วยควอนตัมอินสไปร์ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล; ณัชพล เพทายเทียมทอง
Oct-2022Efficiency of submerged ultrafiltration membrane on dissolved organic matters and disinfection in By-products removals from surface waterAunnop Wongrueng; Thararat Uamsri
Oct-2022การประเมินเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์และสมดุลคาร์บอนของเกษตรอินทรีย์และเกษตรใช้สารเคมีณภัทร จักรวัฒนา; นภสร ศรีจันทร์
Jun-2564การพัฒนาโปรแกรมหาส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จในอุตสาหกรรมคอนกรีตอลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล; วัชรพงษ์ ดิลกจรรยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1451