Browsing by Author วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในกระบวนวิชาวิทยาการระบาดกัลยาณี ตันตรานนท์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในกระบวนวิชาวิทยาการระบาดกัลยาณี ตันตรานนท์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยครอบครัว กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิวพร อึ้งวัฒนา; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; วราภรณ์ บุญเชียง
2563ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; สุกิจ เตือนราษฎร์