DENT: Theses : [73] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 73
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การวิเคราะห์ระดับคอนโดรอิตินซิกซัลเฟตด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดับเบิ้ลยูเอฟซิก ในน้ำเหลืองเหงือกของสภาวะปริทันต์แบบต่างๆ = Analysis of chondroitin-6 sulfate levels with monoclonal antibody WF6 in human gingival crevicular fluid from different stages of periodontal disease / สุปราณี ศรีเมืองสุปราณี ศรีเมือง
2005A Longitudinal study of Chondroitin-6-sulfate levels in human gingival crevicular fluid during orthodontic canine movement = การศึกษาระยะยาวของระดับคอนดรอยอิติน-6-ซัลเฟตในของเหลวร่องเหงือกคนในระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Nikom JaitoNikom Jaito
2553ความแข็งแรงแบบยึดติดระหว่างเรซีเมนต์กับเซอร์โคเนียเซรามิกส์ที่เตรียมผิวด้วยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร์ = Adhesive bond strength between resin cements and zirconia ceramics with metal adhesive primers / พนัสยา จตุรานนท์พนัสยา จตุรานนท์
2010Chondroitin sulphate (WF6 epitope) levels around maxillary molars and miniscrew implants during orthodontic molar intrusion = ระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (ดับเบิ้ลยูเอฟซิก เอพิโทป) รอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดัดฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Sirinya RungtawekitSirinya Rungtawekit
2010Effects of lip thickness on alveolat bone grafting outcomes in patients with complete unilateral cleft lip and palate : Finite Element Analysis = ผลกระทบจากความหนาริมฝีปากต่อผลของการปลูกถ่ายกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ : ระเบียบวิเคราะห์ไฟไนท์เอลิเมนต์ / Siraseth MongkolupathamSiraseth Mongkolupatham
2010TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น / Warissara SripathomsawatWarissara Sripathomsawat
2010Comparison of shear bond strength at various curing times with a high-power light emitting Diode curing unit for bonding orthodontic brackets = การเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดติดต่อแรงเฉือนที่ระยะเวลาการบ่มที่ต่างกันด้วยเครื่องฉายแสงไดโอดเปล่งแสงกำลังสูงสำหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Chonlada RattanawiwatpongChonlada Rattanawiwatpong
2553ช่องไพรเมตและการสบฟันของชุดฟันน้ำนม = Primate space and occlusion of primary dentition / ศิริโฉม ริยะสารศิริโฉม ริยะสาร
2553ความชุกของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ไซเธีย ในผู้ป่ วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังในคนไทยกลุ่มหนึ่ง = Prevalence of porphyromonas gingivalis and tannerella forsythia in a group of Thai patients with chronic periodontitis / รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์
2010Monitoring of Alkaline Phosphatase levels around maxillary molars and miniscrew implants during odthodontic molar intrusion = การติดตามตรวจสอบ ระดับอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสรอบฟันกรามบนและวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กระหว่างการดันฟันกรามเข้าเบ้าฟันทางทันตกรรมจัดฟัน / Suwit ThaithamayanonSuwit Thaithamayanon
2553สภาวะปริทันต์ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Periodontel status in Thai Rheumatoid Arthritis patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ณัฐพงศ์ ขันติโสภณณัฐพงศ์ ขันติโสภณ
2010Comparison of occlusion in patients with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage and two-stage treatment = การเปรียบเทียบการสบฟันของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบขั้นตอนเดียวและการผ่าตัดแบบสองขั้นตอน / Titika HunpinyoTitika Hunpinyo
2010Shear bond strength of one-stop and two-step self-etching adhesive systems for bonding ceramic brackets = ความแข็งแรงการยึดติดต่อแรงเฉือนของระบบการยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ 1 ขั้นและแบบ 2 ขั้น สำหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิค / Peeriya RatanawongphaibulPeeriya Ratanawongphaibul
2010Shear bond strength of different adhesuve system for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือนเมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวฟันตกกระ / Kittinunt ChotikaewKittinunt Chotikaew
2009Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน / Aksarakorn KummasookPajongjit Chaimanee
2010Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems for Bonding Orthodontic Brackets to Porcelain Surfaces = ความแข็งแรงของระบบสารยึดติดที่ต่างชนิดกันต่อแรงเฉือน เมื่อใช้ยึดแบร็กเกตจัดฟันกับพื้นผิวพอร์ซเลน / Ruankeaw TeepaganontRuankeaw Teepaganont
2009TBX22 Mutations and Non-syndromic Orofacial Clefts, Ankyloglossia, and Hypodontia = การกลายพันธุ์ของยีนทีบอกซ์ทเวนตี้ทูกับรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้า ลิ้นยึดและฟันหายโดยกำเนิด / Arunee KaewkhampaArunee Kaewkhampa
2553ระดับของบีเอ็มพี 2 ในกระดูกปลูกถ่ายเอกพันธุ์ที่สกัดแอนติเจนที่สลายตัวเองออก (การศึกษานำร่อง) = Level of BMP-2 in Autolysed Antigen-extracted Allogeneic Bone (A Pilot Study) / เพ็ญนภา กิจอาทรเพ็ญนภา กิจอาทร
2009Effects of enterococcus faecalis on matrix metalloproteinase-2 expression and activation in cultured fibroblasts from human periodontal ligament = ผลของเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสต่อการแสดงออกและการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนนส-2 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ / Nattawan TantawiwatNattawan Tantawiwat
2009Effect of plasma treatment on bonding efficiency of the surface of Fiber-Reiforced post = ผลของการปรับสภาพด้วยพลาสมาต่อประสิทธิภาพการยึดติดของผิวเดือยเสริมเส้นใย / Piriya YavirachPiriya Yavirach
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 73