ENG: Independent Study (IS) : [400] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 400
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2022การประเมินก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของทางเลือกในการซักผ้าสรัลนุช ภู่พิสิฐ; ชยกร ชมสวน
Apr-2022การประมาณราคาเบื้องต้น สำหรับงานก่อสร้างอาคารด้วยวิธีเทคนิค โครงข่ายประสาทเทียมดำรงศักดิ์ รินชุมภู; สันติภูมิ สิทธิราษฎร์
Aug-2564การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลหลายแหล่งสำหรับธุรกิจบริการรับรองมาตรฐานสากลจักรพงศ์ นาทวิชัย; กฤชณัท ชัยมงคล
-ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างของสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทานชูโชค อายุพงศ์; พัชรพงษ์ สาเขตร์
Oct-2022การกำจัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้การกวนช้าในเส้นท่อภาคภูมิ รักร่วม; สิงห์ทอง จันแก้ว
Sep-2022การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ : กรณีศึกษา บ้านไร่ดงชูโชค อายุพงศ์; ปิยะพล สงวนศรี
Jun-2021Quality analysis of graduates from Chiang Mai University using machine learning methodsPhisanu Chiawkhun; Zihao Zhao
Jun-2021การวิเคราะห์วิศวกรรมคุณค่าของการประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติร่วมกับแบบจำลองสารสนเทศอาคารระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้างมานพ แก้วโมราเจริญ; อาทิตยา ตาปัน
Sep-2021การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทางระหว่างกล้องโททอลสเตชัน อุปกรณ์จีพีเอสแบบพกพา และสมาร์ตโฟนมานพ แก้วโมราเจริญ; ยศนันทน์ สุวรรณ
Sep-2021ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จากกิจกรรมในงานก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยมานพ แก้วโมราเจริญ; ศรัณย์ มุ่งสุจริตการ
Aug-2021การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลสำหรับสุขภาพฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์พฤษภ์ บุญมา; เอกราช สุนันตา
Aug-2021การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคพฤษภ์ บุญมา; สุทธินันทร์ เปี้ยอุด
Aug-2021การรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับการนำเข้าข้อมูลในท่อข้อมูลจักรพงศ์ นาทวิชัย; ธนวัมน์ แก้ววิรุฬ
Jul-2021การหาอายุสลัดจ์ที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยกระบวนการไอเอฟเอเอสสรัลนุช ภู่พิสิฐ; ปัจทมาพร แก้วตุ่น
2564การวิเคราะห์โครงข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นบนผิวหน้าพิษณุ เจียวคุณ; ปณิธาน อินทรวิชา
Jul-2022การวิเคราะห์ศักยภาพการรับน้ำท่าต่อต้นทุนค่าก่อสร้างหลังคาเขียวดำรงศักดิ์ รินชุมภู; ชวิศ มหาวรรณ
19-Jul-2022การลดความสูญเปล่าในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยเทคนิคลีนชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; จุฑาทิพย์ อินทะโน
Dec-2020การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเซ็นเซอร์ติดตามชีพจรวิชัย ฉัตรทินวัฒน์; ชนัญชิดา ศิริพิพัตร
Mar-2021การพัฒนาระบบควบคุมการนำไฟฟ้าของน้ำและความเป็นกรดด่างอัตโนมัติ สำหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ภาสกร แช่มประเสริฐ; โกศล แสงงาม
Jul-2022การพัฒนารถเข็นคนพิการเคลื่อนที่อัตโนมัติธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล; ประวิทย์ กันแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 400