AGRI: Theses : [1948] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1948
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2023ผลของการจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อผลผลิตและคุณภาพของกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ชูชาติ สันธทรัพย์; ยุพา จอมแก้ว; ลลิชา พานทอง
Sep-2023การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและฟีโนไทป์ของลักษณะคุณภาพเมล็ดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่สูงของไทยต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด; ศิริลักษณ์ ตุ๊แสง
Sep-2023ต้นทุนโลจิสติกส์ของผักสลัดอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; วายุ ไชยธนนันท์
17-May-2565การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในคะน้าฮ่องกงเพื่อรักษาคุณภาพตลอดโซ่อุปทานดนัย บุณยเกียรติ; รติยา ประดิษฐวนิช
18-Aug-2566การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) และมอดฟันเลื่อย (Oryzaephilus surinamensis) ด้วยเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุต้นแบบระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; อภิชญา จากโคกสูง
May-2023Effects of plasma activated solution on soybean seed quality and sprout disinfectionViboon Changrue; Tanachai Pankasemsuk; Sangtiwa Suriyong; Laongdown Sangla
31-Jan-2022Efficiency of perilla cake for soybean meal substitution on nutrient digestibility, productive performance and meat quality in crossbred pigKorawan Sringarm; Supamit Mekchay; Niraporn Chaiwang; Chanmany Souphannavong
16-Dec-2564สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามระหว่างลิลีตดัดอกและลิลีกระถางณัฐา โพธาภรณ์; ฉันทลักษณ์ ติยายน; จีระวัฒน์ นุธรรม
22-Dec-2564ผลของการใส่ปุ๋ยโบรอนต่อการดูดใช้โบรอนและการสร้างผลผลิตในข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกใน 2 พื้นที่ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จำจด; จินตนา สงค์ศรีอินทร์
Jul-2023Assessing organic and conventional cassava productivity using stochastic frontier production function and crop simulation modelAttachai Jintrawet; Bussara Limnirunkul; Jirawan Kitchaicharoen; Benjamas Kumsueb
27-Jun-2566ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Burkholderia gladioli สาเหตุโรคใบขีดและลำต้นเน่าของข้าวโพดหวานอังสนา อัครพิศาล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; อรณภา เชียงแขก
Apr-2023Selection of antagonistic bacteria for controlling fungal fruit rot disease of longan after harvestOn-Uma Ruangwong; Pimjai Seehanam; Kaewalin Kunasakdakul; Aimalin Pipattanapuckdee
Aug-2023ความต้องการการส่งเสริมการผลิตแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปางภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ณฐิตากานต์ พยัคฆา; ทศพล มูลมณี; เฉลิมพงษ์ เชื้อสะอาด
Mar-2023การประเมินความต้านทานโรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในมะเขือยาวอังสนา อัครพิศาล; ละอองดาว สูงเนิน
Jun-2566ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านประทานทิพย์ กระมล; นัทธมน ธีระกุล; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ภัทราวดี กันตี
Dec-2021Genetic diversity and population structure of purple rice (Oryza sativa L.) landracesSansanee Jamjod; Tonapha Pusadee; Chanakan Thebault Prom-u-thai; Suksan Fongfon
Nov-2021Optimum levels of protein and energy in diet for crossbred native chicken (Pradu Hang Dam × JA 57 Ki)Suchon Tangtaweewipat; Boonlom Cheva-Isarakul; Vanhnasouk Sayyadad
19-May-2023ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวก่ำในการตอบสนองต่อการพรางแสงใน ผลผลิต ปริมาณแอนโทไซยานินและการแสดงออกของยีนต่อนภา ผุสดี; นันทพัทธ์ ด่านปรีดานันท์
Mar-2023ประสิทธิภาพของ Bacillus subtilis S93 และ Bacillus siamensis RFCD306 ในการควบคุม โรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของเบญจมาศอรอุมา เรืองวงษ์; สุดารัตน์ จีโน
Mar-2023การควบคุมโรค Dieback ของสตรอว์เบอร์รีที่เกิดจาก Lasiodiplodia theorbomae โดยการใช้ Bacillus spp.อรอุมา เรืองวงษ์; ชิษณุพงศ์ เพชรพรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1948