Browsing by Author อรพิณ สันติธีรากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2014ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขาเอกชัยอรพิณ สันติธีรากุล; ติยาภรณ์ คุ้มคำ
Jul-2014ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงใหม่อรพิณ สันติธีรากุล; พิรพร ศิวะวามร
2550โครงการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษา 15 จังหวัดภาคเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Tour repackaging for Thailand: The case study of 15 provinces of Northern region of Thailand / อรพิณ สันติธีรากุล, ทักษิณา คุณารักษ์, อภิชาติ ชมภูนุชอรพิณ สันติธีรากุล