Browsing by Author ชูชีพ พุทธประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการคุณภาพของผู้เรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; ปิยฉัตร ไชยแก้ว
2557การจัดการงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; เพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
2557การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สุวรรณ หมื่นตาบุตร; นราพร ตาคำแสง
Dec-2557จากวิทยาลัยเทคนิคสู่สถาบันการอาชีวศึกษา : ความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อรรณพ พงษ์วาท; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา