Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.024 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014การให้คำนิยาม “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ภายใต้บริบทการรับรู้กฎหมายของพนักงานสอบสวนรศ. ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; ดนุภพ เกิดศรี
Aug-2015พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ศึกษาข้อยกเว้น ที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิ์ศักดิ์; เกวลิน สุวรรณปัญญา
May-2015มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปบนฐานการพัฒนา ที่สะอาด : ปัญหาในการปรับตัวของกฎหมายไทย เเละผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์; ปริญญา พรทวีกัณทา
Dec-2015การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย : กรณีศึกษาระบบการจัดหาล่ามในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดร.นัทมน คงเจริญ; ณฐอร ศรีสว่าง