NURSE: Theses : [1599] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1599
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2024ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในผู้ใหญ่ตอนต้นสมบัติ สกุลพรรณ์; ดาราวรรณ ต๊ะปินตา; กมลพัขร อินปั๋น
21-Mar-2567ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการปฏิบัติของครอบครัวในการจัดการเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลรสหวานของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินรองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; Associate Professor Wilawan Tuanrat; รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; Associate Professor Dr. Noppamas Sripetchwandee; นายอดิศักดิ์ อิ่นคำ; Mister Adisak Inkham
3-Apr-2567การเผชิญปัญหาแบบยืดหยุ่นและความทุกข์ทางใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขวัญพนมพร ธรรมไทย; ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; ชุติมา ศรียี่ทอง
2-Apr-2567ผลของโปรแกรมส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมชาลินี สุวรรณยศ; ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; วรเศรษฐ์ วัชรโรจนสกุล
Apr-2024ความวิตกกังวลต่อโรคโควิด-19 กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุโรจนี จินตนาวัฒน์; รุ่งฟ้า จันทร์คุณาสุขะ
5-Jun-2024ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนในภาคใต้ของประเทศไทยพนิดา จันทโสภีพันธ์; โรจนี จินตนาวัฒน์; ศิรินันท์ จงอริยะกุล
17-Apr-2024ความรอบรู้สารสนเทศด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจิตตวดี เหรียญทอง; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; กฤติน สอนบาลี เวียงแก้ว
Mar-2024ผลของโปรแกรมการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนลึกต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำและสัดส่วนการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนลึกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมมยุลี สำราญญาติ; กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์; จันทร์ฉาย โยธาใหญ่; นิลุบล ศรัณยพัชร์
28-Feb-2024ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อความร่วมมือในการใช้ยาขับเหล็กในเด็กโรคธาลัสซีเมียจุฑารัตน์ มีสุขโข; ศรีมนา นิยมค้า; ธนาวรรณ อินตา
23-Aug-2020Experience of exclusive breastfeeding among first-time mothers of late preterm infants: a grounded theory studyKannika Kantaruksa; Rungtawan Choijorho
8-Jul-2020Effects of a patient-centered communication program on autonomy and self-management behaviors among older persons with HypertensionLinchong Pothiban; Pikul Audthiya
21-Dec-2022Factors predicting quality of nursing care of nurses in general hospitals, Mandalay, the republic of the union of MyanmarKulwadee Abhicharttibutra; Orn-Anong Wichaikhum; Thet Phu Zin
20-Jan-2024ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชนเดชา ทำดี; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; พิริพัฒน์ เตชะกันทา
Mar-2024ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันแผลกดทับของผู้ดูแลในครอบครัวผู้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเดชา ทำดี; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นัฏยา เห็มสัตย์
18-Mar-2024Effectiveness of mobile phone application-based social support for chinese stroke caregivers: A Randomized controlled trialWipada Kunaviktikul; Sirirat Panuthai; Jindarat Chaiard; Yue Jia
5-Apr-2024ผลของโปรแกรมสนับสนุนทางสังคมต่อความกลัวการคลอดบุตรของผู้จะเป็นบิดาครั้งแรกที่ภรรยาอยู่ในระยะที่ 1 ของการคลอดนันทพร แสนศิริพันธ์; จิราวรรณ ดีเหลือ; Silchai Tana
13-Mar-2024ผลของโปรแกรมป้องกันการเสพติดต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมที่จะไม่เสพยาและสารเสพติดในวัยรุ่นตอนต้นสมบัติ สกุลพรรณ์; ภัทราพันธุ์ ดอกจันทร์
28-Feb-2567ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จิราวรรณ ดีเหลือ; นันทพร แสนศิริพันธ์; วรรณนิสา ศรีทอง
Nov-2023ปัจจัยทำนายการนอนไม่หลับในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนจิราวรรณ ดีเหลือ; นันทพร แสนศิริพันธ์; วิรินทร พิมพ์ไลย
15-Jan-2024A Causal model of health-related quality of life among older persons with multimorbiditySirirat Panuthai; Jindarat Chaiard; Rojanee Chintanawat; Razia Sultana
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1599