Browsing by Author สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การจัดการพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเชียงดาวและดอยหลวงเชียงดาว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; อาณัฐพล ชัยศรี
Dec-2564การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดแสดงหอศิลป์ริมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านสืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; รุ่งโรจน์ แสนลือ
16-Jun-2566การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; สิริจรรยา ตาอินทร์
Mar-2021การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมขุ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ธนกร สุธีรศักดิ์
Jun-2566การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเลี้ยงหอพ่อเจ้าหลวงเมืองแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; รัตนพร บุญเทียม
Dec-2564แนวทางการจัดการวัฒนธรรมอาหารจีนยูนนานหมู่บ้านแกน้อยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน หมู่บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; หลิว, ซูหาน