GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS) : [523] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 523
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2016การถ่ายภาพความร้อนสำหรับการตรวจจับการหลอกลวงอาจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย; วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต
Mar-2016ผลการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศจังหวะควิ๊กสเตป และการเต้นแอโรบิกต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในผู้หญิงสุขภาพดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; อาภรณ์ พรหมสวัสดิ์
Mar-2016การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่อาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; อัษฎางค์ ยะรินทร์
Sep-2014ภาวะโภชนาการและระดับความสามารถในการเรียนรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์; อาจารย์ ดร. วินธนา คูศิริสิน; บุปผา เครือวิเสน
Aug-2015การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม; อาจารย์ ดร.ศักดา พรึงลำภู; อรพินท์ พงษ์ธรรม
Aug-2015การพัฒนาระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; โยธิน อ้ายพิงค์ชัย
Aug-2015การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อวิเคราะห์ยอดขายเครื่องประดับเงินของร้านคาเรนค็อทเทจรองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ธิติพัทธ์ ลวดมี
Dec-2015การพัฒนาระบบจัดการความรู้ของบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัดอาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; ธีระ แปงเรือน
Dec-2014การตรวจสอบความร้อน จากแอลกอฮอล์ที่ปรากฏบนใบหน้าบุคคล โดยการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดอาจารย์ ดร. คมสันติ โชคถวาย; กนกวรรณ อิธรรมะ
Jan-2015การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์
Dec-2014การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเปียกโดย เทคนิคออยล์เรดโอและเทคนิคการใช้สารอนุภาคขนาดเล็กอาจารย์ ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์; ศิริธิดา หม่องพะสั่น
Aug-2015การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อวิเคราะห์ยอดขายเครื่องประดับเงินของร้านคาเรนค็อทเทจพรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ธิติพัทธ์ ลวดมี
Sep-2015การพัฒนาคลังข้อมูลอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; นิพัทธ์ เงินศรี
Sep-2015ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจำแนกระดับลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าวังผา โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์; ภัทรพงษ์ เกิดคำ
Jun-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; นุชา วทานิยโรจน์
May-2015ผลของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสต่อการควบคุมการทำงาน ของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและความสามารถในการยิงปืนของ นักกีฬายิงปืนยาวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; วัลลภา เอื้ออารี
Dec-2015ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับบริการอาหารในโรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์; ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง; บุญยม โปธามูล
Oct-2558ความสัมพันธ์ระหว่างอัตวินิบาตกรรมกับการตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน เบนโซไดอาซีปีนและแอนตีดีเพร็สเซ็นท์ ในตัวอย่างปัสสาวะและเลือดจาตุรงค์ กันชัย; วิจิตรา รูปดี
Feb-2015การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลังยิงด้วยน้ำยารมดำปืนรองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; สุรพล ใจแสน
Aug-2558ความรู้ การบริโภคอาหารเช้าและภาวะสุขภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; วิชุดา ศรีนิ่มนวล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 523