VET: Theses : [68] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Epidemiology and genotypic diversity of campylobacter spp. isolated from broiler flock in chiang Mai, Thailand = ระบาดวิทยาและความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่เพาะแยกจากฟาร์มไก่กระทงเขตจ้งหวัดเชียงใหม่ / Chomporn ChokboonmongkolChomporn Chokboonmongkol
2011Cross sectional study on the microbiological quality of Thai Northern sausage in Chiang Mai,Thailand = การศึกษาแบบตัดขวางของคุณภาพทางจุลินทรีย์ของไส้อั่ว ในเขตจ้งหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Papaspong JongchansittoePapaspong Jongchansittoe
2011Microbiological quality along a selected production line of Thai Northern sausage in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย / Anuwat WiratsudakulAnuwat Wiratsudakul
2011A Cross sectional study of drinking water quality and its impact on broiler growth performance in the flood effected areas of Pakistan = การศึกษาภาคตัดขวางของคุณภาพน้ำดื่มและผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของประเทศปากีสถาน / Hafiz Nida UllahUllah, Hafiz Nida
2011Prevalence and Molecular characteristics of Vibrio species in Pre Haevested shrimp in North Western Province of Sri Lanka = ความชุกและลักษณะในระดับโมเลกุลของเชื้อวิบริโอในกุ้งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแถบจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกา / Gonsal Koralage Madura SanjeevaniMadura Sanjeevani, Gonsal Koralage
2554ผลของยาทีพอกซาลินในการลดปวดในกระต่ายภายหลังการศัลยกรรมทำหมันเพศเมีย = Analgesic effect of tepoxalin in rabbit after ovariohysterectomy / กฤตกานดา กิรติธนโอฬารกฤตกานดา กิรติธนโอฬาร
2553การติดตามความเข้มข้นของทรามาดอลและสารเมตาบอไลท์เอ็มหนึ่งในพลาสมาและนมน้ำเหลืองของแม่สุนัขหลังการผ่าคลอด = Monitoring of tramadol and metabolite MI concentrations in bitches'plasma and colostrums after cesarean delivery / ลัดดาวรรณ สมรูปลัดดาวรรณ สมรูป
2553ลายพิมพ์สารพันธุกรรมของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ที่แยกจากไก่เนื้อและเด็กที่ป่วยด้วยอาการท้องเสียในภาคเหนือของประเทศไทย = Molecular typing of Campylobacter jejuni isolated from broilers and diarrhea children in Northern Thailand / บุณิกา วงษ์บันดิษฐ์บุณิกา วงษ์บันดิษฐ์
2553การดื้อยาของเชื้อ ไมโคแบคทีเรียม เอเวียม อินทราเซลลูลาเรคอมเพล็กซ์ ที่แยกได้จากสุกร = Drug resistance of Mycobacterium Avium-Intracellulare Complex (MAIC) isolated from pigs / กิตติกร บุญศรีกิตติกร บุญศรี
2553การแสดงออกของวิตามินดีรีเซปเตอร์ในเนื้องอกของผิวหนังสุนัข เปรียบเทียบกับผิวหนังสุนัขปกติ = Vitamin D Receptor (VDR) expression in canine skin neoplasm compared to normal skin / ณัฐพงศ์ วังในณัฐพงศ์ วังใน
2010Management practices associated with bulk milk somatic cell count of smallholder dairy farms in Chiang Mai Province = ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฟาร์มและระดับเซลล์โซมาติกของถังนมรวมของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / Tawatchai SinghlaTawatchai Singhla
2553การผลิตและพัฒนาน้ำยาแอนติแคนายโกลบูลิน (โปลีสเปซิฟิก) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ตรวจความเข้ากันได้ของเลือดสุนัขและติดตามปฏิกิริยาหลังการให้เลือด = Production and development of effective Anti-canine globulins (Polyspecific) reagent for canine crossmathching and monitoring of transfusion reaction / ชัชวาล ศรีวิชัยชัชวาล ศรีวิชัย
2553สรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Reproductive physiology of captive female dholes (Cuon alpinus) in Chiang Mai Province / จารุวรรณ คนมีจารุวรรณ คนมี
2553ลักษณะทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอดคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกร และผู้ป่วยในประเทศไทย = Virulence associated gene profiling of streptococcus suis isolated from pigs and human in Thailand / สุพรรษา จรรยาสุพรรษา จรรยา
2009Campylobacter contamination in modern poultry processing plants and traditional wet markets in = การปนเปือนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในโรงงานชำแหละสัตว์ปีกแบบสมัยใหม่และตลาดสดแบบดั้งเดิม ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย / Saira Banu Binti Mohamed RejabSaira Banu Binti Mohamed Rejab
2009Microbiological contamination of fresh minced pork from the retail market in Hanoi, Vietnam = การปนเปื้อนของเชื้อจุลทรีย์ในเนื้อหมูบดสดที่ตลาดค้าปลีกในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม / Pham Thi Thu HienPham Thi Thu Hien
2009Hygienic conditions of pig slaughterhouses in Hanoi, Vietnam = สภาวะทางสุขอนามัยของโรงชำแหละสุกรในกรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม / Pham Thanh LongPham Thanh Long
2009Prevalence of salmonella SPP . INN broiler breeding flocks during production in a poultry compartment in northern Thailand =ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงระหว่างการผลิตในหน่วยการผลิตในภาคเหนือ ประเทศไทย / Nion BoonprasertNion Boonprasert
2009The Microbiological quality of slaughtered ducks from a local slaughterhouse in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพด้านจุลินทรีย์ในซากเป็ดจากโรงฆ่าเป็ดในท้องที่เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทยNang, Lay Nyo
2009Efficacy of cleaning and disinfection agains salmonella SPP. in a broiler farm production compartment in northern Thailand = ประสิทธิผลของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อซัลโมเนลาในโรงเรียนของหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattakarn AwaiwanontNattakarn Awaiwanont
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68