VET: Theses : [68] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020The Statistical model of foot and mouth disease outbreak in Chiang MaiVeerasak Punyapornwithaya; Arisara Charoenpanyanet; Anuwat Wiratsudakul; Chalutwan Sansamur
Dec-2014ความชุกและคุณลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ในปศุสัตว์ซึ่งดื้อต่อยาเมธิซิลิน (LA-MRSA) ในสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือของประเทศไทยประภาส พัชนี; สุวิชัย โรจนเสถียร; ขวัญชาย เครือสุคนธ์; อรพรรณ อาจคำภา
May-2020The Statistical Model of Foot and Mouth Disease Outbreak in Chiang MaiAssoc. Prof. Dr. Veerasak Punyapornwithaya; Asst. Prof. Dr. Arisara Charoenpanyanet; Asst. Prof. Dr. Anuwat Wiratsudakul; Chalutwan Sansamur
Apr-2020การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่มีการใช ้ แอปพลิเคชันพีโอดีดีเป็นเครื่องมืออ.สพ.ญ.ดร. วรางคณา ไชยซาววงษ ์; ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณิการ์ ณ ลำปาง; ชลธิชา เจียรเจริญ
Apr-2020Reproductive Performance of the Captive Asian Elephants in Large CampsAssoc. Prof. Dr. Chatchote Thitaram; Asst. Prof. Dr. Chaleamchat Somgird; Dr. Janine L. Brown; Patiparn Toin
Mar-2020Molecular Epidemiology and Antimicrobial Resistance of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from Milk and Nasal Samples of Dairy Buffalos in Nueva Ecija, PhilippinesAsst. Prof. Dr. Sukolrat Boonyayatra; Dr. Nattakarn Awaiwanont; Dr. Claro N. Mingala; Alona Torres Badua
Mar-2020Prevalence and Risk Factors of Swine Influenza Virus in Pig Farms, in West Java, Banten and Jakarta during 2016-2017Assoc.Prof.Dr. Veerasak Punyapornwithaya; Asst.Prof.Dr. Kannika Na Lampang; Lect.Dr. Warangkhana Chaisowwong; Nurhayati
Dec-2014การเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดระหว่างวิธีการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า และทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ในสุนัขภายหลังการศัลยกรรมทำหมันเพศเมียวีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ; นิยดา ทิตาราม; กรรณิการ์ ณ ลำปาง; ปราณิศา มหัตนิรันดร์กุล
Jan-2015The Status of Hygienic Practices of Small Scale Poultry Slaughterhouse in Thailand: an EcoHealth ApproachAssoc. Prof. Dr. Suvichai Rojanasthien; Assoc. Prof. Dr. Prapas Patchanee; Prof. Dr. Manat Suwan; Suwit Chotinun
Jan-2015Risk Assessment and Molecular Epidemiology of Salmonella in Pig Slaughterhouses in Upper-northern Part of ThailandAssoc. Prof. Dr. Prapas Patchanee; Assoc. Prof. Dr. Suvichai Rojanasatien; Asst. Prof. Dr. Surachai Pikulkaew; Pakpoom Tadee
Apr-2015การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและแบบจำลองความน่าจะเป็นของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากกระบวนการผลิตสุกรใน ฟาร์มแม่พันธุ์ เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มสุกรในรูปแบบการเลี้ยงแบบสหกรณ์และฟาร์มสุกรในรูปแบบการเลี้ยงแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประภาส พัชนี; อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ; ดวงพร พิชผล; ดนัย สินธุยะ
May-2015ต้นทุนการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางของสหกรณ์โคนมป่าตึงห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร; รศ.น.สพ.ดร. ประภาส พัชนี; ผศ.น.สพ.ดร. วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา; คณกร พินิจศร
Jul-2014Characterization of Longitudinal Fecal Steroid Hormone Profiles in Captive Chinese Goral (Naemorhedus griseus)Chatchote Thitaram; Janine L. Brown; Suvichai Rojanasthien; Petai Pongpiachan; Jaruwan Khonmee
30-Apr-2558การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อนรศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์; รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย; ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช; บุรินทร์ บุญศรี
2555การเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีของช้างเอเซียที่ติดเชื้อไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คิวโลซิลระหว่างวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์และชุดตรวจสำเร็จรูป = Comparison of mycobacterium tuberculosis antibody titer in infected Asian elephant (elephas maximus) with enzyme linked immunosorbent assay versus commercial test kit / วารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์วารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์
2555ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวิการที่กีบของโคนมในฟาร์มโคนมเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Risk factors associated with claw lesions of cows in dairy farms in the upper north of Thailand / ภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ์ภาคภูมิ อิสระพงศ์พันธ์
2011Ante-mortem and post-mortem health status of cattle in selected slaughterhouses in bhutan = การตรวจสุขภาพโคก่อนและหลังกระบวนการฆ่าชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่เจาะจงเลือกศึกษาในภูฎาน / Jambay DorjeeDorjee, Jambay
2011Antimicrobial residue and preva ence of indicator bacteria having antimicrobial resistance isolated from marketed poultry in kathmandu, Nepal = สารปฎิชีวนะตกค้างและความชุกของเชื้อแบคทีเรียบ่งชี้ซี่งมีความต้านทานสารปฎิชีวนะเพาะแยกจากสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเมืองกาฐมาณฑุ, ประเทศเนปาล / Kamal Raj AcharyaAcharya, Kamal Raj
2011Prevalence of cryptosporidium, Giardia and other internal parasites in dairy and beef cattle of mae on district, Chiang Mai Thailand = ความชุกของ cryptosporidium, Giardia และ พยาธิในอื่นๆ ในวัวนม และ วัวเนื้อ ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Khin Sandar LwinLwin, Khin Sandar
2011Antimicrobial resistance in Escherichia coli ISOlated from from commercial broiler farms in bogor district, west JAVA, Indonesia = การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล ที่เพาะแยกได้จากฟาร์มไก่เนื้อทีส่เลี้ยงเป็นการค้าในบอกอร์, อินโดนีเซีย / Imron SuandySuandy, Imron
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 68