Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 281 (Search time: 0.057 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12-Aug-2557การใช้กฎหมายเทศบัญญัติเพื่อการจัดการงานอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกรณีศึกษาของเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ พ.ศ. 2531รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ธงไชย; นฤชา ไชยสุ
28-Aug-2557การบริหารจัดการวัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ กรณีศึกษา โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ผศ.ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์; อภิญญา ธาตุอินจันทร์
Jul-2558การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว; พชรพรรณ ชัยเนตร
Jul-2558การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอมแห้งโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพรองศาสตราจารย์ อิสรา ธีระวัฒน์สกุล; ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย
Jul-2558การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในการลด ระยะเวลารอของลูกค้าสำหรับธุรกิจคัดแยกขยะรีไซเคิลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์; สุวัฒน์ บุญเคลือบ
Jun-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกอะไหล่วิไลวรรณ แสงนวล
Sep-2558การลดเวลานำในการปรับสภาพรถโดยสารประจำทางโดยใช้แนวคิดลีนผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว; รัชนีวรรณ สันลาด
Aug-2557การลดความเสียหายที่สถานีรับสินค้า กรณีศึกษาบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จำกัดชนนาถ กฤตวรกาญจน์; กิตติชัย รักไทย
Sep-2557การวิเคราะห์บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้าวัสสนัย วรรธนัจฉริยา; ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
Apr-2558การลดของเสียในกระบวนการประกอบแขนจับของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่าสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; วรชัย ชาบาเหน็จ