AGRI: Theses : [1956] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1956
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2021การถ่ายทอดลักษณะยีน Ogura CMS และความดีเด่นของลูกผสมในผักกาดขาวปลีจุฑามาส คุ้มชัย; ต่อนภา ผุสดี; สุรัตน์มณี ธิสา
15-Mar-2024การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำยาง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านถาวร อ่อนประไพ; นิวัติ อนงค์รักษ์; สุประภัทร เขื่อนใจ
Nov-2023ความต้องการการส่งเสริมการผลิตสับปะรดภูแลของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสุรพล เศรษฐบุตร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; วิมลสิริ หงษ์คำ
22-Nov-2566การใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพื่อตรวจสอบลักษณะ Multi-pistillate Flower ในแตงกวาจุฑามาส คุ้มชัย; วีณัน บัณฑิตย์; ณัฐวัตร อนันกุล
Nov-2023Factors affecting young farmers’ adoption of solar energy use for agriculture in upper northern region of ThailandBudsara Limnirankul; Anupong Khobkhet; Ruth Sirisunyaluck; Juthathip Chalermphol
22-Feb-2022Development of industrial scale continuous flow drying machine using radio frequency and hot air for Paddy riceSa-nguansak Thanapornpoonpong; Kasemsak Uthaichana; Pornsiri Suebpongsung; Karn Chitsuthipakorn
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างพันธุ์ปิอิ๊ซู 1 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; พีรดนย์ สุริยะธง
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะสารประกอบฟีนอลในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวพันธุ์แสง 5 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; เกริกเกียรติ ปัญญาหล้า
Oct-2023ผลของการจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อผลผลิตและคุณภาพของกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ชูชาติ สันธทรัพย์; ยุพา จอมแก้ว; ลลิชา พานทอง
Sep-2023การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและฟีโนไทป์ของลักษณะคุณภาพเมล็ดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่สูงของไทยต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด; ศิริลักษณ์ ตุ๊แสง
Sep-2023ต้นทุนโลจิสติกส์ของผักสลัดอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; วายุ ไชยธนนันท์
17-May-2565การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในคะน้าฮ่องกงเพื่อรักษาคุณภาพตลอดโซ่อุปทานดนัย บุณยเกียรติ; รติยา ประดิษฐวนิช
18-Aug-2566การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) และมอดฟันเลื่อย (Oryzaephilus surinamensis) ด้วยเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุต้นแบบระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; อภิชญา จากโคกสูง
May-2023Effects of plasma activated solution on soybean seed quality and sprout disinfectionViboon Changrue; Tanachai Pankasemsuk; Sangtiwa Suriyong; Laongdown Sangla
31-Jan-2022Efficiency of perilla cake for soybean meal substitution on nutrient digestibility, productive performance and meat quality in crossbred pigKorawan Sringarm; Supamit Mekchay; Niraporn Chaiwang; Chanmany Souphannavong
16-Dec-2564สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามระหว่างลิลีตดัดอกและลิลีกระถางณัฐา โพธาภรณ์; ฉันทลักษณ์ ติยายน; จีระวัฒน์ นุธรรม
22-Dec-2564ผลของการใส่ปุ๋ยโบรอนต่อการดูดใช้โบรอนและการสร้างผลผลิตในข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกใน 2 พื้นที่ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จำจด; จินตนา สงค์ศรีอินทร์
Jul-2023Assessing organic and conventional cassava productivity using stochastic frontier production function and crop simulation modelAttachai Jintrawet; Bussara Limnirunkul; Jirawan Kitchaicharoen; Benjamas Kumsueb
27-Jun-2566ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Burkholderia gladioli สาเหตุโรคใบขีดและลำต้นเน่าของข้าวโพดหวานอังสนา อัครพิศาล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; อรณภา เชียงแขก
Apr-2023Selection of antagonistic bacteria for controlling fungal fruit rot disease of longan after harvestOn-Uma Ruangwong; Pimjai Seehanam; Kaewalin Kunasakdakul; Aimalin Pipattanapuckdee
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1956