Browsing by Author มยุลี สำราญญาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการจัดการลดอุณหภูมิร่างกายตามเป้าหมายภายหลังหัวใจหยุดเต้นมยุลี สำราญญาติ
Nov-2022การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะช็อกจากการสูญเสียสารน้ำในร่างกายในผู้ป่วยวิกฤตมยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; จิราวรรณ นาคะปักษิณ
2557การสนับสนุนครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤต: การทบทวน หลักฐานเชิงประจักษ์มยุลี สำราญญาติ; วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล
Oct-2021ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสันมยุลี สำราญญาติ; ชมพูนุท ศรีรัตน์; จิดารัตน์ หวานมีรส
2559ความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์; ประทุม สร้อยวงค์; มยุลี สำราญญาติ
Jan-2020ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเร็วของผู้ป่วยวิกฤตมยุลี สำราญญาติ; ชมพูนุท ศรีรัตน์; มนัสวี ขนอม
2563ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยวิกฤตกวีวรรณ ใจกล้า; จินดารัตน์ ชัยอาจ; มยุลี สำราญญาติ
2560ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าด้วยตนเองต่ออาการเท้าชาในผู้ที่มี ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเนื่องจากโรคเบาหวานอมิตา ปรารมภ์; ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์; มยุลี สำราญญาติ
2562ผลของการวางแผนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์แบบจากหอผู้ป่วยหนัก ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอผู้ป่วยหนักปิยวรา กาจารี; ฉวีวรรณ ธงชัย; มยุลี สำราญญาติ
2561พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจตุพงษ์ พันธ์วิไล; ประทุม สร้อยวงค์; มยุลี สำราญญาติ
2561สภาพการทำหน้าที่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ในผู้ที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติศิริวรรณ มีมะจำ; มยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
Aug-2557สภาพการทำหน้าที่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; ศิริวรรณ มีมะจำ
2561สภาพการทำหน้าที่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติศิริวรรณ มีมะจำ; มยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
2560สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤตแสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ; ประทุม สร้อยวงค์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ; มยุลี สำราญญาติ
2536เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติมยุลี สำราญญาติ