Browsing by Author นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาศูนย์กลางนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีพิไล ชุดไธสง; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์; ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
2563การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงเชิงคุณภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกที่มีการลดน้ำหนักณัฐการต์ ชูวงษ์วัฒนะ; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์; ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
2562การลดปัญหาการแห้งสัมผัสของสีน้ำมันพลัฏฐ์กร ใจผ่องอัครกุล; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์
2561การลดรอบเวลาของกระบวนการนำสารซัลโฟลานกลับคืนในการผลิตไซยานูริกฟลูออไรด์ในอุตสาหกรรมการผลิตสีย้อมผ้าฝ้ายอรียา สุวรรณนิกรกุล; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์
2561การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องผิวไม่เรียบของชิ้นงานหล่อพิชญ์พันธ์ อุ่นชื่น; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์
2562ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการบรรจุที่มีต่อปริมาตรเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ชานิดา กัมพลานนท์"; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์