Browsing by Author ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2020การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมการรู้ทางสถิติด้านความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; กนกวรรณ หงษ์เงิน
Jun-2564การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อส่งเสริมความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; ภาณุมาส จันทร์หอม
Jul-2020การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎ กติกา และเทคนิคกีฬาเรือพายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; โสภิตา วงศ์วิชิต
2557การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; พีรันธร ยาคำ
Sep-2020การใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการรู้ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; อติวิชญ์ ธงพิทักษ์
Aug-2558ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสมทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; ตรียามาส อนุชัย