BA: Theses : [712] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 712
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2022ความต้องการของร้านค้าทองคำและลูกค้าในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ที่มีต่อการใช้เครื่องเอกซเรย์ทดสอบทองคำอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ศุภดิศ กมลประภาสวัสดิ์
Feb-2565การประยุกต์ใช้อินฟราเรดและไมโครเวฟในข้าวพันธุ์ กข 43 เพื่อเพิ่มปริมาณสตาร์ชต้านทานการย่อยชนิดที่ 3 และมีค่าดัชนีน้ำตาลตํ่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคที่ควบคุมน้ำหนักนิรมล อุตมอ่าง; ณัฐรัชต์ เตชะเนตร
Feb-2023Role of individual and collective mindfulness in enhancing organizational resilienceSiriwut Buranapin; Nittaya Jariangprasert; Kemakorn Chaiprasit; Wiphawan Limphaibool
Aug-2022Factors affecting customer acceptance of frontline service robot in a retail contextChirawan Chaisuwan; Paul G. Patterson; Narumon Kimpakorn; Adisorn Chaysang
Aug-2022Effects of stock exchange listing, family ownership, and family involvement on firm performances in the Thai non-life insurance businessesRavi Lonkani; Piman Limpaphayom; Chaiwuth Tangsomchai; Norrasate Sritanee
Aug-2022พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารจากพืชสายนที เฉินบำรุง; พลอยไพลิน ฉัตตะวิริยะ
Oct-2020ผลของข่าวสาธารณะต่อปริมาณการซื้อขายผิดปกติของนักลงทุนที่มีข้อมูลที่เหนือกว่าและนักลงทุนที่มีข้อมูลที่ด้อยกว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวี ลงกานี; ทะนุ ประเสริฐสุนทร
Oct-2020ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีวัดทัศนคติของนักลงทุนและความต้องการเกิน ปกติของนักลงทุนสถาบันต่อหลักทรัพย์ความเสี่ยงสูงรวี ลงกานี; ธนสิทธ์ เจียรวนนท์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจการ ระดับหนี้สิน และคุณภาพกำไร กับผลกระทบเชิงกำกับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจอมใจ แซมเพชร; ตวงทิพย์ ศิริวรรณ
Nov-2020ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประธานกรรมการบริหาร การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนและราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมนทิพย์ ตั้งเอกจิต; ภูริทัต อินยา; ปิยะดา เนตรสุวรรณ
Mar-2020ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของสำนักงานสอบบัญชีที่ให้บริการกิจการที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ; รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ธรรวา สุนพิชัย
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Chaing Mai market branch / พินนะรัฎ สุริยะโชติพินนะรัฎ สุริยะโชติ
2556ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในตำบลสุเทพ = Services marketing mix affecting staff and students of Chaing Mai University towards renting monthly apartments in Tambon Suthep / ปรัชญ์ มาละแซมปรัชญ์ มาละแซม
2556ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์ = Customer Satisfaction towards marketing mix of Kriengsak chicken layer farm / จิราวร คำวงศ์ษาจิราวร คำวงศ์ษา
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรมวิมล วิมลรัชต์มโนรม
2556ความพึงพอใจของสมาชิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม = Satisfaction of members in Mueang Chiang Mai District towards marketing mix of philatelic stamps / วัลย์ลียา การย์จริยาวัลย์ลียา การย์จริยา
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai International Dec limited partnership / สังวร ลานยศสังวร ลานยศ
2556พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเล่นเกมออนไลน์ = Behavior of Chiang Mai University students towards playing online games / อาภากร คันธรสอาภากร คันธรส
2556ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting Thai tourist decision towards selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin Road, Mueang Chiangmai District / ณัฐฐิกานต์ โพธิพิพิธณัฐฐิกานต์ โพธิพิพิธ
2555พฤติกรรมของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าบนเฟสบุ๊ค = Behavior of working-aged people in Chiang Mai Province towards purchasing products on Facebook / วีกิจจ์ ศุภโกวิทวีกิจจ์ ศุภโกวิท
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 712