Browsing by Author รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนชมพูเหนือ จังหวัดพิษณุโลกรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พนาพันธุ์ พลศร
Apr-2020การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบโฮมสเตย์กับคุณภาพชีวิตของ คนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสิญา อุทัย; รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; สุเมธ เขียวสด
Apr-2021คุณภาพชีวิตของผู้หญิงพิการที่ทำงานปอกเปลือกและคว้านเมล็ดลำไยอบแห้ง ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ชุณห์พิมาณ ธิตินุพัฒน์
May-2021ผลกระทบของการระงับเหมืองแร่ทองคำต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตรรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พิจิตรา เนียมนาค