PHARMACY: Theses : [269] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269
Issue DateTitleAuthor(s)
20-Nov-2014ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำดีคั่งจากการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ผศ.ดร.ภญ.ชุลีกร สอนสุวิทย์; พงศธร ชิงชัย
2013Development of transdermal patch containing Longan seed extract = การพัฒนาแผ่นแปะผิวที่ผสมสารสกัดเมล็ดลำไย / Weeraya PreedalikitWeeraya Preedalikit
2013Development of nanoemulsion products from indigenous plant oils with antioxidant activity = การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันจากน้ำมันพืชท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน / Umaporn PusodUmaporn Pusod
2012Biological activities and chemical constituents of five Thai medicinal plants = ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีสมุนไพรไทย 5 ชนิด / Sorachai KhamsanSorachai Khamsan
2012Development of micellar liquid chromatographic technique for determination of sildenafil = การพัฒนาเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวแบบไมเซลล์สำหรับหาปริมาณซิลเดนาฟิล / Sujaritpun JaipangSujaritpun Jaipang
2012Development of nano delivery system for anticancer extract of Cyrtosperma johnstonii N.E.Br. = การพัฒนาระบบนำส่งนาโนสำหรับสารสกัดต้านมะเร็งของสิงหโมรา / Ruttiros KhonkarnRuttiros Khonkarn
2012Development of topical anti-inflammatory gel from Terminalia catappa Linn. leaf extract = การพัฒนาเจลทาภายนอกต้านอักเสบจากสารสกัดใบหูกวาง / Nilubon ChinprasoetNilubon Chinprasoet
2012Anticancer potential and chemical constituents of some Thai medicinal plants = ศักยภาพต้านมะเร็งและองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด / Jiraporn ChuangbunyatJiraporn Chuangbunyat
2012Chemical constituents and biological activities of Solanum spirale Roxb. = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักดีด / Sukanya Keawsa-ardSukanya Keawsa-ard
2012Chemical constituents and biological activities of some euphorbiaceae = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรวงศ์ยูฟอร์บิซิอีบางตัว / Duangsuree SanseeraDuangsuree Sanseera
2012The Entrapment of natural peptides in nanoparticles for scar treatment = การเก็บกักเปปไทด์จากธรรมชาติในอนุภาคนาโนเพื่อใช้รักษาแผลเป็น / Charinya ChankhampanCharinya Chankhampan
2012Effectiveness of an HIV/AIDS prevention program for male sex workers in Chinag Mai province = ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์สำหรับชายบริการในจังหวัดเชียงใหม่ / Phutthipong MakmaiPhutthipong Makmai
2012Pharmacognostic studies of Phyllanthus amarus and P. urinaria = การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของลูกใต้ใบและหญ้าใต้ใบ / Wannaree CharoensupWannaree Charoensup
2012Antioxidant activity and stability of rafflesia kerrii meijer flower extract = ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและความคงสภาพของสารสกัดดอกบัวผุด / Rinrampai PuttipanRinrampai Puttipan
2555การประเมินผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Evaluation of patient health outcomes at a community hospital in Thailand / ปริญดา ญาณวัฒนาปริญดา ญาณวัฒนา
2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษาภาวะเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ของไตทำหน้าที่ผิดปกติเรื้อรังโดยใช้แผนการรักษาด้วยยาเอเวอโรลิมัสเป็นหลัก = Factors affecting the treatment of chronic renal allograft dysfunction with everolimus-based regien / พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
2555เวลามาตรฐานและภาระงานของเภสัชกรในการบริการความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Standard time and workload of pharmacists in medication reconciliation service for in-patients, ChiangKham Hospital, Phayao Province / รุ่งนภา ชุ่มคำลือรุ่งนภา ชุ่มคำลือ
2554การพัฒนาระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่โดยใช้กลูโคแมนแนนจากบุก = Development of colon-targeted drug delivery system using konjac Glucomannan / วราภรณ์ แก้วประยูรวราภรณ์ แก้วประยูร
2555การศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง = Study of effectiveness of counseling by drugstore pharmacists to promote condom use for sexual relationship in female adolescents / ณัฐนันท์ บาระมีณัฐนันท์ บาระมี
2555การพัฒนาเนื้อหาข้อมูลคำเตือนในโฆษณาขายยา กรณีศึกษาการโฆษณาขายยาพาราเซตามอลทางสื่อสิ่งพิมพ์ = Developing of warning information content in drug advertising: a case study paracetamol printed advertisement / เกรียงไกร ยังฉิมเกรียงไกร ยังฉิม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 269