AMS: Theses : [155] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2020ผลของการบำบัดด้วยการฟ้อนรำไทยพื้นบ้านต่ออาการ ซึมเศร้า ความหวัง และความหมายในชีวิตของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเพศหญิงรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง; ชนากานต์ จันทร์สุข
Apr-2020การประยุกต์ใช้โปรแกรม มอนติ คาร์โล เอ็น พาร์ติเคิล เพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนในอวัยวะบริเวณช่องเชิงกราน จากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี; เจนจิรารักษ์ ฤทธิ์ปัญจะ
Apr-2020ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิต M.D. Anderson DysphagiaInventoryฉบับ ภาษาไทยและความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพชีวิตกับระดับ ความรุนแรงของภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วย โรคมะเร็งศีรษะและลำคอผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร; ติรยา พึ่งตระกูล
Jun-2020Molecular Investigations of Ankyrin Specific to HIV-1 Capsid in Inhibition of Viral Replication and Direct Cell-to-Cell Viral TransferProf. Dr. Chatchai Tayapiwatana; Dr. Umpa Yasamut; Dr. Supachai Sakkhachornphop; Sutpirat Moonmuang
Apr-2020Assessment and Management of Balance Impairment and Fall Risk in Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Assoc. Prof. Dr. Somporn Sungkarat; Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Uthaikhup; Prof. Chaicharn Pothirat, M.D.; Assoc. Prof. Chalerm Liwsrisakun, M.D.; Busaba Chuatrakoon
Feb-2020Prevalence and Acquisition Risk Factors of Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus in Swine-Production Personnel in Chiang Mai and Lamphun Provinces, ThailandAsst. Prof. Dr. Usanee Anukool; Assoc. Prof. Dr. Decha Tamdee; Asst. Prof. Dr. Duangporn Pichpol; Peerapat Rongsanam
Apr-2020Assessment and Treatment of Impaired Sensorimotor System in Individuals with Neck PainAssoc. Prof. Dr. Sureeporn Uthaikhup; Assoc. Prof. Dr. Somporn Sungkarat; Asst. Prof. Dr. Patima Silsupadol; Munlika Sremakaew
Feb-2020การพัฒนาแบบประเมินรูปแบบการรับความรู้สึก สาหรับเด็ก อายุ 3-12 ปีรศ. เทียม ศรีคาจักร์; รศ.ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์; นัชชา ชัยคาหล้า
Apr-2020ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกระดูกสันหลังค่อมระดับอกและ การทำงานของปอดในผู้สูงอายุดร.เดชา ปิ่นแก้ว; ผศ.ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล; ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล
Feb-2020การพัฒนาแบบประเมินรูปแบบการรับความรู้สึกรศ. เทียม ศรีคำจักร์; รศ. ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย; ไอลดา ป้อมเงิน
-การประยุกต์ใช้โปรแกรม มอนติ คาร์โล เอ็น พาร์ติเคิล เพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนในอวัยวะบริเวณ ช่องเชิงกรานจากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เจนจิรารักษ์ ฤทธิ์ปัญจะ; JANEJIRARAK RITPANJA
Dec-2014Downregulation effect of CD147 expression via ScFv-M6-1B9 intrabody on apoptotic induction of colorectal cancer CaCo2 cellsKhajornsak Tragoolpua; Patcharin Thammasit
Oct-2014Functional Study of Na, K-ATPase β3 Subunit Involving in T Lymphocyte RegulationProf. Dr. Watchara Kasinrerk; Asst. Prof. Dr. Sawitree Chiampanichayakul; Dr. Supansa Pata; Nuttapol Chruewkamlow
Dec-2557ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวและการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นประสาทการรับรู้ของกล้ามเนื้อต่อกำลังและความคล่องตัวในนักฟุตบอลเยาวชนชายเพียรชัย คำวงษ์; สายนที ปรารถนาผล; จิรวัฒน์ ธิจันทร์
Aug-2014Thickness of Lower Trapezius Muscle in Women with Chronic Unilateral Neck Painสุรีพร อุทัยคุปต์; ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; Kanokon Kawsoiy; กนกอร ขาวสร้อย
Aug-2557ผลของหุ่นยนต์ช่วยฝึกต่อการฟื้นสภาพด้านการเคลื่อนไหวของแขนและมือและความพึงพอใจในการทำกิจวัตรประจำวัน:ศึกษานำร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทยพีรยา มั่นเขตวิทย์; สมพร สังขรัตน์; พิชญาศินี สุวรรณสมศรี
Aug-2557กิจกรรมการดำเนินชีวิตและความสุขของผู้ป่วยจิตเภทในภาคเหนือของประเทศไทยเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี; วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์; วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์; ชลันดา เดชะ
10-Apr-2014Fed-batch Medium Modification for Secreted Single Chain Variable Fragment Against HIV-1 p17 Protein Production Using Combined Two Factorial Experiments in Escherichia coli BioreactorAsst. Prof. Dr. Bordin Butr-Indr; Prof.Dr. Chatchai Tayapiwatana; Asst. Prof. Dr. Phisit Seesuriyachan; Porntip Paopang
22-Aug-2014Measurement of Thickness of the Lower Trapezius Muscle Using Ultrasound Imaging in Individuals with Chronic Neck PainAsst. Prof. Dr. Sureeporn Uthaikhup; Chalomjai Pensri
12-Nov-2014การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกะเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนรองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีมนา นิยมค้า; ศรันย์ ปองนิมิตพร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155