AMS: Theses : [143] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2014Functional Study of Na, K-ATPase β3 Subunit Involving in T Lymphocyte RegulationProf. Dr. Watchara Kasinrerk; Asst. Prof. Dr. Sawitree Chiampanichayakul; Dr. Supansa Pata; Nuttapol Chruewkamlow
Dec-2557ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวและการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นประสาทการรับรู้ของกล้ามเนื้อต่อกำลังและความคล่องตัวในนักฟุตบอลเยาวชนชายเพียรชัย คำวงษ์; สายนที ปรารถนาผล; จิรวัฒน์ ธิจันทร์
Aug-2014Thickness of Lower Trapezius Muscle in Women with Chronic Unilateral Neck Painสุรีพร อุทัยคุปต์; ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; Kanokon Kawsoiy; กนกอร ขาวสร้อย
Aug-2557ผลของหุ่นยนต์ช่วยฝึกต่อการฟื้นสภาพด้านการเคลื่อนไหวของแขนและมือและความพึงพอใจในการทำกิจวัตรประจำวัน:ศึกษานำร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทยพีรยา มั่นเขตวิทย์; สมพร สังขรัตน์; พิชญาศินี สุวรรณสมศรี
Aug-2557กิจกรรมการดำเนินชีวิตและความสุขของผู้ป่วยจิตเภทในภาคเหนือของประเทศไทยเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี; วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์; วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์; ชลันดา เดชะ
10-Apr-2014Fed-batch Medium Modification for Secreted Single Chain Variable Fragment Against HIV-1 p17 Protein Production Using Combined Two Factorial Experiments in Escherichia coli BioreactorAsst. Prof. Dr. Bordin Butr-Indr; Prof.Dr. Chatchai Tayapiwatana; Asst. Prof. Dr. Phisit Seesuriyachan; Porntip Paopang
22-Aug-2014Measurement of Thickness of the Lower Trapezius Muscle Using Ultrasound Imaging in Individuals with Chronic Neck PainAsst. Prof. Dr. Sureeporn Uthaikhup; Chalomjai Pensri
12-Nov-2014การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกะเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนรองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีมนา นิยมค้า; ศรันย์ ปองนิมิตพร
2012The Role of age, balance ability, additional task characteristics, and ability to allocate attention to gait = บทบาทของอายุ ความสามารถในการทรงตัว ลักษณะของงานที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการจัดสรรความใส่ใจต่อการเดิน / Paris PuipanichsiriParis Puipanichsiri
-การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกาบังรังสีของแก้วโบโรซิลิเกตที่เติมแบเรียม บิสมัท หรือ ตะกั่ว = Comparison of radiation shielding properties of borosilicate glass with barium, bismuth or lead doping / ศิริประภา แก้วแจ้งศิริประภา แก้วแจ้ง
2012Molecular characterization of single chain variable fragment specific to HIV-1 protease substrate for the design of baculovirus-displayed method and simplified protease activity assay = การหาลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุลของซิงเกิลเชนแวริเอเบิลแฟรกเมนต์ที่จาเพาะต่อสารตั้งต้นสาหรับเอนไซม์โปรตีเอส จากไวรัสเอชไอวี-1 เพื่อออกแบบวิธีการสร้างเทคนิคแบคิวโล ไวรัสดิสเพลย์ และวิธีทดสอบการทางานของเอนไซม์โปรตีเอส อย่างง่าย / Kuntida KitideeKuntida Kitidee
2011Validation of a one-leg sit-to-stand test for the measurement of leg muscle strength and endurance in young adults = การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบการลุกขึ้นยืน จากนั่งด้วยขาข้างเดียวเพื่อวัดความแข็งแรงและความ ทนทานของกล้ามเนื้อขาในผู้ใหญ่ตอนต้น / Eakarach WongsayaEakarach Wongsaya
2011Major causes and development of suitable laboratory diagnostic panel for infectious uveitis in Northern-Thai population = สาเหตุสำคัญและการพัฒนาแผนการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับภาวะผนังตาชั้นกลาง อักเสบจากการติดเชื้อในประชากรไทยภาคเหนือ / Natedao KongyaiNatedao Kongyai
2012Differences in pain thresholds between elders with and without chronic neck pain = ความแตกต่างของขีดกั้นระดับความรู้สึกเจ็บปวดระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีอาการปวดคอเรื้อรัง / Romchat PrasertRomchat Prasert
2012The Development of cost effective and reliable Real-time PCR for quantitation of HIV-1RNA in plasma = การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้เพื่อตรวจหาปริมาณเอชไอวี-1 อาร์เอ็นเอในพลาสมา / Kanittapon SupadejKanittapon Supadej
2012Development of high efficiency hybridoma technology for production of Monoclonal antibodies = การพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริโดมาประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตโมโน โคลนอล แอนติบอดี / Napaporn ApiratmateekulNapaporn Apiratmateekul
2011The Inhibition of human immunodeficiency Virus-1 integration by designed Zinc Finger Protein = การยับยั้งการอินทิเกรทเชื้อเอชไอวี-1 โดยซิงก์ฟิงเกอร์โปรตีนที่ออกแบบ / Supachai SakkhachornphopSupachai Sakkhachornphop
2012Clonal distribution of neuroantigen-specific T-cell populations in multiple sclerosis and phenotype of primary T cells with reduced expression of CD147 = การกระจายตัวจากการโคลนของประชากรที-เซลล์ที่จำเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในโรคมัลติเปิลสเคลอโรซิสและคุณลักษณะของไพรมารีทีเซลล์ที่ถูกลดการแสดงออกของโมเลกุลซีดี147 / Brian BieglerBiegler, Brian
2012Lipoproteomics of low density lipoprotein subfractions = ไลโปโปรตีโอมิกส์ในหน่วยย่อยของไลโปโปรตีนชนิดความ หนาแน่นต่า / Keeratiporn WorrasettasingKeeratiporn Worrasettasing
2555การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาด้านกิจกรรมการดำเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน = A Phenomenological study of family occupations of autistic preschoolers / ภัทราวุธ กิ่งแก้วภัทราวุธ กิ่วแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143