AGRO: Theses : [196] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 196
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020การผลิตเครื่องดื่มชนิดไฮเปอร์โทรนิคจากข้าวและผลต่อปริมาณน้ำตาลและแลคเตทในเลือดของนักกีฬาสุคันธา โอศิริพันธุ์; ธนะพัฒน์ รตะศรีสมบูรณ์
May-2020Preparation and Properties of Carboxymethyl Films from Purple Rice FlourAsst. Prof. Dr. Suthaphat Kamthai; Assoc. Prof. Dr. Patcharin Raviyan; Asst. Prof. Dr. Srisuwan Naruenartwongsakul; Anong Jainan
Apr-2020การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica) สำหรับประยุกต์ในเครื่องดื่มสำเร็จรูปโปรตีนสูงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง; ธนาวุฒิ จิโน
Mar-2020การพัฒนาไมโครแคปซูลเก็บกักสารให้กลิ่นรสจากใบมะกรูดโดยวิธีโคอะเซอร์เวชันเชิงซ้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ; ศรัญญา เรืองสว่าง
Dec-2014การผลิตไคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์โดยวิธีทางเอนไซม์และสมบัติต้านจุลินทรีย์ และต้านออกซิเดชันธรรณพ เหล่ากุลดิลก; ทิพวิมล โพธิเวส
Dec-2014การผลิตไมโครแคปซูลแอนโทไซยานินจากรำข้าวเหนียวดำ โดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยและแช่เยือกแข็งธรรณพ เหล่ากุลดิลก; ณัฐพงศ์ กันหา
Oct-2014ผลของกล้าเชื้อจุลินทรีย์ โปรตีเอส และโคจิถั่วเหลืองต่อคุณภาพของน้าปลาปลาสร้อยชาติชาย โขนงนุช; วีระชัย บรรดาวงศ์
Dec-2014การผลิตต้มส้มไก่ตำรับหลวงพระบางจากเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวด้วยกระบวนการทางความร้อนอภิรักษ์ เพียรมงคล; ผไทพิจิตร ดาลาวงศ์
Dec-2014Modification of Salt Using Spray Drying and Odor-Induced Saltiness EnhancementAsst. Prof. Dr. Sujinda Sriwattana; Prof. Dr. Witoon Prinyawiwatkul; Asst. Prof. Dr. Yuthana Phimolsiripol; Dr. Sorada Wanlapa; Napapan Chokumnoyporn
Jun-2557การใช้ประโยชน์จากแป้งเหลือทิ้งระหว่างการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อการผลิตฟิล์มแป้งรัตนา ม่วงรัตน์; ชนิดา นวลคำ
Jan-2557ผลของการเติมน้ำมันรำข้าวก่ำต่อคุณสมบัติของไอศกรีมดัดแปลงข้าวก่ำอภิรักษ์ เพียรมงคล; จิราภรณ์ เตชะยศ
2557การผลิตน้ำลิ้นจี่และน้ำมะม่วงอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อภิรักษ์ เพียรมงคล; นิรดา ทองโรจน์
2557การคงสภาพและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของรำข้าว เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงธรรณพ เหล่ากุลดิลก; ญาณิศา รัตนธานันท์
2012The Production of ethanol and phenylacetylcarbinol from dried longan extract and digested dried longan flesh hydrolysate = การผลิตเอทานอลและฟีนิลแอซีติลคาร์บินอลจากสารสกัดลำไยอบแห้งและสารสกัดกากเนื้อลำไยอบแห้งที่ผ่านการย่อย / Pornpun WiruchPornpun Wiruch
2555การพัฒนาสารเคลือบผิวจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Development of cassava starch- based coating for Tangerine cv. Sai Nam Pueng / ดวงสมร บุญเรืองดวงสมร บุญเรือง
2012Optimization of enzymatic extraction condition of black glutinous rice milk for fermented rice product = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำนมข้าวเหนียวดำด้วยเอนไซม์สำหรับผลิตภัณฑ์หมักจากข้าว / Pornrawin ChaikhamPornrawin Chaikham
2555การผลิตเครื่องดื่มผงชงพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวก่ำกล้องงอกโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ ทรูชัน = Production of healthy instant powdered beverage from germinated unpolished purple glutinous rice by extrusion technology / น้ำทิพย์ เรืองดีน้ำทิพย์ เรืองดี
2555การสกัดโปรตีนและการผลิตไฮโดรไลเสตจากรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่ผ่านการสกัดน้ำมัน = Protein extraction and hydrolysate production from deoiled sangyod Muang Phatthalung Rice Bran / กรรณานุช ศรีกอกกรรณานุช ศรีกอก
2555ผลของวัตถุดิบและสภาวะการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวผสมลำไย = Effects of raw materials and extrusion conditions on the physicochemical properties and sensory characteristics of longan mixed snack / ปวลี เหลียวตระกูลปวลี เหลียวตระกูล
2555การประยุกต์สนามไฟฟ้ากระตุ้นเป็นจังหวะในกระบวนการทำแห้งแบบออสโมติกของแอปเปิล = Application of pulsed electric field in osmotic drying process of apple / ภัทรสุดา นามติ๊บภัทรสุดา นามติ๊บ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 196