AGRO: Theses : [187] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 187
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การสกัดสารไซนารินจากอาร์ติโชกพันธุ์อิมพีเรียลสตาร์และการใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มละลายเร็ว = Cynarin extraction from artichoke cv. imperial star and its utilization in fast dissolving film / นภาพันธ์ โชคอำนวยพรนภาพันธ์ โชคอำนวยพร
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมันและโซเดียม = Development of reduced fat and sodium pork ball / จาริญญา สุทธิจาริญญา สุทธิ
2554ผลของการปรับสภาพแป้งและสภาวะเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติ ทางกายภาพ เคมีและดัชนีไกลซิมิคของแป้งถั่วเขียวขึ้นรูป = Effect of flour preconditioning and extrusion conditions on physicochemical properties and glycemic index of mung bean flour based extrudate / พิทยาภรณ์ โองอินทร์พิทยาภรณ์ โองอินทร์
2554การผลิตเนื้อลำไยบดอบแห้งโดยใช้เครื่องสเปาเต็ดเบดร่วมกับอนุภาคเฉื่อย = Production of dried longan using spouted bed dryer with inert particles / มยุรี ชมภูมยุรี ชมภู
2554การแยกเวย์โปรตีนจากน้ำเวย์โดยใช้เทคนิคการสร้างฟองแบบต่อเนื่อง = Whey protein recovery from cheese whey by Continuous foam fractionation technique / ศิริพงษ์ โคตรบรรเทาศิริพงษ์ โคตรบรรเทา
2554การพัฒนาคุกกี้แป้งข้าวเจ้าที่ลดค่าดัชนีน้ำตาลด้วยสารทดแทนความหวานและเส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ = Development of rice flour cookie with reduced glycemic index using sugar substittutes and dietary fiber from pomelo albedo / สุชาดา นกเถื่อนสุชาดา นกเถื่อน
2554ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อความคงตัวต่อความร้อนของน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร = Effect of betel leaves extract on thermal stability of cooking oil / วรรณกนก สวนแก้วมณีวรรณกนก สวนแก้วมณี
2554กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวกล้องอบพองด้วยเตาอบไมโครเวฟ = Processing of puffed brown sticky rice using microwave oven / จักรกฤษณ์ จิตจำนงค์จักรกฤษณ์ จิตจำนงค์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวบกสกัดเข้มข้นแปรรูปโดยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการเพิ่มความเข้มข้นภายใต้สภาวะสุญญากาศ = Comparison of qualities of Wholly Extracted Pennywort Juices processed by ultra-high pressure and concentrated by vacuum evaporation / นัทวุฒิ ผกาแดงนัทวุฒิ ผกาแดง
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชจากข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน = Development of breakfast cereal from germinated brown rice using extrusion process / ศุภนุช ใส่แปงศุภนุช ใส่แปง
2554การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิลเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ = Chitosan extraction from fish scale of tilapia (Tilapia Nilotica) for edible film production / วีระยุทธ วีระพันธ์วีระยุทธ วีระพันธ์
2553การแปรรูปเยลลีแห้งจากน้ำใบบัวบกด้วยวิธีปั๊มความร้อนภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตเปรียบเทียบกับวิธีอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ = Processing of dried jelly from pennywort juice by heat pump under ultra-violet compared with infrared vacuum drying / จินตนาพร สังข์คำจินตนาพร สังข์คำ
2554การเก็บกักแคโรทีนอยด์จากใบกะเพรา = Encapsulation of carotenoids from holy basil (ocimum sanctum L.) leaves / ทิพสุดา อาสาสรรพกิจทิพสุดา อาสาสรรพกิจ
2553การปรับปรุงกลิ่นของสุรากลั่นจากสายน้ำผึ้ง = Aroma improvement of distillated spirit from tangerine cv. sai-nampeung / พูลเศรษฐ์ พรโสภณพูลเศรษฐ์ พรโสภณ
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมตะไคร้และชะเอม = Development of lemongrass and liquorices mixed green tea/ กนกวรรณ พรมจีนกนกวรรณ พรมจีน
2553กระบวนการผลิตน้ำหมักจากข้าวก่ำกล้องงอก = Processing of fermented germinated purple rice wort / อุทุมพร สุระยศอุทุมพร สุระยศ
2011Development of test kit for screening of tetracycline group residues in longan honey by microbial inhibition assay = การพัฒนาชุดตรวจสอบคัดกรองยาปฎิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินตกค้างในน้ำผึ้งลำไยด้วยเทคนิค Miccrobial inhibition assay / Chuleeporn SaksangawongChuleeporn Saksangawong
2553ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศร่วมกับการบรรจุแบบแอกทีฟต่อคุณภาพของยอดซาโยเต้อินทรีย์ = Effect of vacuum cooling combined with active packaging on quality of organic Chayote shoot / เกษม พิละกันธาเกษม พิละกันธา
2553การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็ขรูปเสริมสารสกัดจากองุ่นแดง = Development of instant beverage fortified with red grape (Vitis vinifera L.) pomace extract / ฐาปกรณ์ บุญชูฐาปกรณ์ บุญชู
2553การผลิตเอทานอลและฟีนิลแอซิติลคาร์บินอลจากสารสกัดลำไยสดและสารสกัดลำไยอบแห้ง = The Production of Ethanol and Phenylacetylcarbinol from fresh and dried Longan extracts / สุรีย์ อาชวะสมิตสุรีย์ อาชวะสมิต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 187