AGRO: Theses : [196] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 196
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การศึกษาสภาวะการแปรรูปและจลนพลศาสตร์ของเครื่องดื่มน้ำมะนาวผงโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท = Study of processing conditions and kinetics of lime beverage powder using foam-mat drying / ปนัดดา ฤทธิ์นุชปนัดดา ฤทธิ์นุช
2555การสกัดและการใช้เบตากลูแคนจากรำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมันในเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ = Extraction and application of Beta-glucan from De-oiled rice bran in instant powder drink for elders / ภูมิภัทร รินทร์ศรีภูมิภัทร รินทร์ศรี
2555การพัฒนาไส้อั่วลดไขมันและยืดอายุการเก็บรักษา = Development of reduced fat Thai Northern style sausage and shelf life extension / โสมศิริ สมถวิลโสมศิริ สมถวิล
2554การเก็บรักษาหม่อนผลสดด้วยวิธีผสมผสาน = Ripe mulberry fruit storage using integrated methods / ศศิมา ปานพรหมศศิมา ปานพรหม
2554การผลิตเครื่องดื่มลำไยผงโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย = Production of longan beverage powder by spray drying / ดวงพร คุณาพรสุจริตดวงพร คุณาพรสุจริต
2555จลนพลศาสตร์และการลดเวลาในการอบแห้งกลีบกุหลาบด้วยเทคนิคสเปาเต้ดโดยใช้ดราฟท์ทิวบ์และอนุภาคเฉื่อย = Drying kinetics and reduction of spouted-bed drying time of rose (Rosa Hybrida) petals using draft tube and inert particles / ภควรรณ เสมอใจภควรรณ เสมอใจ
2555การผลิตเปลือกในเสวรสอบแห้งเพื่อใช้เป็นเพกทินเมทอกซีต่ำและคาดคะเนอายุการเก็บรักษา = Production of dried passion fruit rind for using as low methoxyl pectin and shelf life estimation / กมลพรรณ อาสาสรรพกิจกมลพรรณ อาสาสรรพกิจ
2555การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากผักชีไร่โดยเทคนิคคอมเพล็กโคอะเวอร์เวชัน = Development of microcapsules of essential oil from trachyspermum roxburghianum by complexcoacervation technique / จิรนันท์ โนวิชัยจิรนันท์ โนวิชัย
2554การผลิตน้ำสลัดชนิดข้นลดแคลอรีเสริมสมุนไพร = Production of reduced calorie salad dressing fortified with herbs / อรพิน คนเที่ยงอรพิน คนเที่ยง
2553การสกัดสารไซนารินจากอาร์ติโชกพันธุ์อิมพีเรียลสตาร์และการใช้ประโยชน์ในแผ่นฟิล์มละลายเร็ว = Cynarin extraction from artichoke cv. imperial star and its utilization in fast dissolving film / นภาพันธ์ โชคอำนวยพรนภาพันธ์ โชคอำนวยพร
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมันและโซเดียม = Development of reduced fat and sodium pork ball / จาริญญา สุทธิจาริญญา สุทธิ
2554ผลของการปรับสภาพแป้งและสภาวะเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติ ทางกายภาพ เคมีและดัชนีไกลซิมิคของแป้งถั่วเขียวขึ้นรูป = Effect of flour preconditioning and extrusion conditions on physicochemical properties and glycemic index of mung bean flour based extrudate / พิทยาภรณ์ โองอินทร์พิทยาภรณ์ โองอินทร์
2554การผลิตเนื้อลำไยบดอบแห้งโดยใช้เครื่องสเปาเต็ดเบดร่วมกับอนุภาคเฉื่อย = Production of dried longan using spouted bed dryer with inert particles / มยุรี ชมภูมยุรี ชมภู
2554การแยกเวย์โปรตีนจากน้ำเวย์โดยใช้เทคนิคการสร้างฟองแบบต่อเนื่อง = Whey protein recovery from cheese whey by Continuous foam fractionation technique / ศิริพงษ์ โคตรบรรเทาศิริพงษ์ โคตรบรรเทา
2554การพัฒนาคุกกี้แป้งข้าวเจ้าที่ลดค่าดัชนีน้ำตาลด้วยสารทดแทนความหวานและเส้นใยอาหารจากเปลือกชั้นในของผลส้มโอ = Development of rice flour cookie with reduced glycemic index using sugar substittutes and dietary fiber from pomelo albedo / สุชาดา นกเถื่อนสุชาดา นกเถื่อน
2554ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อความคงตัวต่อความร้อนของน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร = Effect of betel leaves extract on thermal stability of cooking oil / วรรณกนก สวนแก้วมณีวรรณกนก สวนแก้วมณี
2554กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวกล้องอบพองด้วยเตาอบไมโครเวฟ = Processing of puffed brown sticky rice using microwave oven / จักรกฤษณ์ จิตจำนงค์จักรกฤษณ์ จิตจำนงค์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวบกสกัดเข้มข้นแปรรูปโดยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการเพิ่มความเข้มข้นภายใต้สภาวะสุญญากาศ = Comparison of qualities of Wholly Extracted Pennywort Juices processed by ultra-high pressure and concentrated by vacuum evaporation / นัทวุฒิ ผกาแดงนัทวุฒิ ผกาแดง
2554การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชจากข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน = Development of breakfast cereal from germinated brown rice using extrusion process / ศุภนุช ใส่แปงศุภนุช ใส่แปง
2554การสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลานิลเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มที่บริโภคได้ = Chitosan extraction from fish scale of tilapia (Tilapia Nilotica) for edible film production / วีระยุทธ วีระพันธ์วีระยุทธ วีระพันธ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 196