Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorคณิตพงศ์ เพ็งวัน-
dc.contributor.authorอัชราพร ธรรมเสนาen_US
dc.date.accessioned2016-12-12T15:16:34Z-
dc.date.available2016-12-12T15:16:34Z-
dc.date.issued2557-
dc.identifier.urihttp://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/39840-
dc.description.abstractA survey frequency monitoring contributes more helpful to NBTC frequency regulator. Therefore, this work introduces a low-cost embedded system that can monitor frequency band usage. The system is easy to be moved and installed in the remote area, yet in coverage area of cell phone to enable remotely control function via GPRS network. The system is designed to be attached with a commercial radio transceiver, ICOM-2200. It is composed of 3 eight-bit MCUs and a GPRS module. The 1st MCU traps signals between the radio transceiver’s panel and body to acquire frequency and signal strength of the operating channel. The strength is scaled into 3 levels corresponding to 3, 9 and 18 dBV that are calibrated with NBTC instrument. The second MCU emulates a signal to command the panel to change frequency channel ranging from 136 to 174 MHz. The last MCU controls the other MCU and also interfaces to the GPRS module in order to upload data and download parameters from a server. With this structure, the officer is allowed to remotely select parameters, i.e. start and stop frequency to be scanned, scanning period, and measuring interval. Various conditions are set in order to test the system. Among the conditions, the system can perform monitoring and uploading functions properly. For an example, a 5-watt fixed-frequency radio source is used to emit 60 times of one-second-long signal. The system can catch 13 times or 21.67% by averaged where is enough for evaluating channel occupancy. And the shortest period of uploading is about 23 seconds.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectการพัฒนาระบบen_US
dc.subjectระบบฝังตัวen_US
dc.subjectมอนิเตอร์en_US
dc.subjectคลื่นความถี่วิทยุระยะไกลen_US
dc.titleการพัฒนาระบบฝังตัวสำหรับการมอนิเตอร์แถบคลื่นความถี่วิทยุระยะไกลen_US
dc.title.alternativeA Development of an embedded system for remote radio frequency spectrum monitoringen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc621.3-
thailis.controlvocab.thashคลื่นความถี่วิทยุ-
thailis.manuscript.callnumberว 621.3 อ112ก-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการสำรวจการใช้ความถี่เป็นประโยชน์มากในการกำกับดูแลคลื่นความถี่ของสำนักงานกสทช. ดังนั้นการค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้เสนอระบบฝังตัวต้นทุนต่ำที่สามารถตรวจสอบการใช้ความถี่โดยเป็นระบบที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลแต่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GPRS ระบบถูกออกแบบให้ติดกับเครื่องรับวิทยุที่มีขายในท้องตลาดยี่ห้อ ICOM รุ่น 2200 ระบบประกอบด้วย MCU 3 ตัว และโมดูลจีพีอาร์เอส, MCU ตัวแรกอ่านสัญญาณระหว่างส่วนควบคุมและส่วนตัวเครื่องวิทยุเพื่ออ่านค่าความถี่และความแรงสัญญาณของช่องความถี่ ความแรงสัญญาณถูกแบ่งนับเป็น 3 ระดับสอดคล้องกับค่า 3, 9 และ18 dBV ที่มีการเทียบกับเครื่องมือของสำนักงาน กสทชMCU อีกตัวหนึ่งจำลองสัญญาณเพื่อสั่งงานส่วนควบคุมให้เปลี่ยนช่องความถี่ระหว่าง 136-174 MHz MCUs ตัวสุดท้ายทำหน้าที่ควบคุม MCU ตัวอื่นๆและติดต่อกับโมดูลจีพีอาร์เอสเพื่อรับส่งพารามิเตอร์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ ด้วยโครงสร้างนี้เจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้เลือกค่าพารามิเตอร์ได้จากระยะไกล เช่น ความถี่เริ่มต้น ความถี่สิ้นสุดในการกวาดสัญญาณ, เวลาในการกวาดสัญญาณ, และช่วงเวลาการวัดผลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของพารามิเตอร์เพื่อทดสอบระบบนั้น ท่ามกลางเงื่อนไขเหล่านี้ระบบสามารถแสดงการตรวจสอบและอัพโหลดการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างการทดสอบใช้เครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง 5 วัตต์ ส่งสัญญาณจำนวน 60 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 วินาที, ระบบสามารถตรวจจับได้โดยเฉลี่ย 13 ครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 ซึ่งเพียงพอสำหรับประเมินว่ามีการครอบครองช่องความถี่ และเวลาที่สั้นที่สุดในการอัพโหลดข้อมูลประมาณ 23 วินาทีen_US
Appears in Collections:ENG: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT190.26 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX172.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1309.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2748.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3566.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 41.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5196 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT210.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER544.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE182.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.