Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39837
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorคมศักดิ์ เมฆสมุทร-
dc.contributor.authorไกรลาศ สิทธิยะen_US
dc.date.accessioned2016-12-12T15:09:41Z-
dc.date.available2016-12-12T15:09:41Z-
dc.date.issued2557-
dc.identifier.urihttp://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/39837-
dc.description.abstractNowadays, there is a rising of jewelry market competition that requires touching higher target markets. The ordering pattern has been developed to meet customer needs in order to get the most interestest. So, there are many ways found to alleviate that problem and to make marketing strategic formation to other jewelry shops, for example; increasing more design channels from the customers’ needs. The designer does not need to be professional in basic jewelry design. Application for jewelry design is the program designed for the customers to design their jewelry on smart phone with iOS operating system. It divided into jewelry designing section and price and time calculating section. Software is developed from software industry standard ISO 29110 with software implementation and project management. Satisfaction of users is assessed by questionnaire. The overall experimental users’ satisfaction was in good level because the application is easy to make a design. Mobile Application for Jewelry Sales Support is able to apply to any related design in order to let the customers participated in their designing. Further development could be adding more pictures’ wearers function to reflect their appreciation by applying camera for more realistic design.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectโปรแกรมประยุกต์en_US
dc.subjectโทรศัพท์มือถือen_US
dc.subjectเครื่องประดับen_US
dc.titleโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนงานขายเครื่องประดับที่ใช้สวมใส่en_US
dc.title.alternativeMobile application for jewelry sales supporten_US
dc.typeIndependent Study (IS)-
thailis.classification.ddc005.3-
thailis.controlvocab.thashโปรแกรมประยุกต์-
thailis.controlvocab.thashโทรศัพทเคลื่อนที่-
thailis.controlvocab.thashเครื่องประดับ -- การขาย-
thailis.manuscript.callnumberว 005.3 ก977ป-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractปัจจุบันการตลาดของการขายสินค้าประเภทเครื่องประดับ ได้มีการแข่งขันในด้านการขายที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทำให้เกิดความต้องการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การทำธุรกิจจึงหันมาพัฒนารูปแบบในด้านการนำเสนอสินค้าที่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานขายสินค้าจำเป็นจะต้องมีระบบนำเสนอรูปแบบของเครื่องประดับทางร้าน ผู้นำเสนอขายสินค้าควรจะต้องมีทักษะทางด้านการออกแบบ เพื่อจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการค้นคว้าแบบอิสระนี้จึงหาวิธีการที่จะช่วยลดปัญหานี้ โดยการออกแบบและสร้างโปรแกรมที่จะช่วยสนับสนุนงานขายเครื่องประดับที่ใช้สวมใส่ และช่วยให้ผู้นำเสนอขายมีความสะดวกมากขึ้นโดยการนำเสนอขายสินค้าผ่านอุปกรณ์พกพา อีกทั้งเป็นการสร้างกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับร้านเครื่องประดับร้านอื่นๆ เช่น ผู้นำเสนอขายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องประดับในเบื้องต้น แต่สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการออกแบบเบื้องต้นที่มาจากความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ISO 29110 ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีระบบกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ และกระบวนการด้านการบริหารโครงการ และยังได้มีการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยให้ทดลองใช้แอพพลิเคชัน จากการสรุปผลประเมินโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี มีความเห็นว่าแอพพลิเคชันในการออกแบบ มีการใช้ง่าย และสะดวก ซึ่งส่งผลดีด้านธุรกิจเพราะทำให้มีผู้ที่ต้องการนำสินค้าไปเสนอขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการทำการตลาดในเชิงรุกได้ดีมากขึ้น การนำสื่อการนำเสนอการขายมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องพกพาสินค้าตัวจริง เพราะระบบสนับสนุนสามารถแสดงภาพสินค้า ซึ่งมีความเสมือนกับของจริง ทำให้ผู้นำเสนอขายสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ สามารถออกแบบภายในโปรแกรมทำให้ผู้นำเสนอไม่ต้องมีทักษะด้านการออกแบบถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นได้en_US
Appears in Collections:CAMT: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT177.65 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX2.01 MBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1277.18 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2876.84 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3381.88 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 43.66 MBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5172.72 kBAdobe PDFView/Open
CONTENT.pdfCONTENT285.12 kBAdobe PDFView/Open
COVER.pdfCOVER494.8 kBAdobe PDFView/Open
REFERENCE.pdfREFERENCE327.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.