Browsing by Author อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและราคาทองคำของตลาดซื้อขาย ล่วงหน้าในประเทศไทยอ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; อาษา ใจแก้ว
Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; นงนภัส วาชัยยุง
Sep-2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; สุขุม อินทนันท์
Sep-2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; ศิริศักดิ์ กิติเรืองแสง