Browsing by Author อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าอุตสาหกรรมหลอม อลูมิเนียมในการซื้อคอนกรีตทนไฟอาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; ชาญณรงค์ ชัยวรรณ์
Dec-2557ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมบ้านก๋งชัย จังหวัดระยองอาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; เอกนที หิรัญศรี
Aug-2015ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวัน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัดอาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; สมพงษ์ เงินอินต๊ะ
Dec-2015ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; อภิชญาฏ์ หุตะวรากร
Oct-2557ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; กรรณิกา พุ่มแหยม