Browsing by Author อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2015การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ ในเขตพื้นที่ความขัดแย้ง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; สมชาย กะหลู่
Jun-2015การมีส่วนร่วมของชาวปกาเกอะญอต่อโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; บุรินทร์ ใจจะนะ
Jul-2015ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; ธีรยุทธ พุ่มนวน
Dec-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; สุรกาญจ์ ซาวคำ
Dec-2015ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; เอกภาคย์ ภาคพิชเจริญ
Jul-2015ผลกระทบของพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อชุมชนโดยรอบอาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; ศักดิ์วิทยา กองแก้ว
8-May-2557โครงการขยายผลของโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; กฤตยรัฐ ปารมี