Browsing by Author รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557การประเมินระบบให้บริการข้อมูลของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีระยุทธ บุญตัน
Dec-2557การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
Dec-2557การวิเคราะห์อารมณ์ของประโยคโดยอาศัยความหมายของคำใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมกฤช น้อยเทพ
2557การสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีรวิชญ์ วงษา
1-Jul-2014ระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายสำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้ตัวจำแนกข้อมูลนาอีฟเบส์Chumphol Bunkhumpornpat; รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; Kriengkrai Chaimin
2548โครงการ การทำเหมืองข้อมูลจากผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยวิธีประมวลผลภาษาธรรมชาติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / รัฐสิทธิ์ สุขะหุต, วรากร คิดคำนวน, ยุภาวดี อินถาเครือรัฐสิทธิ์ สุขะหุต