Browsing by Author รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558การทดสอบประสิทธิภาพระดับต่ำของตลาดหลักทรัพย์ลาวรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี; แก้วประเสริฐ คำมีศรี
Jul-2015การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสินค้าของ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ส่งออกไปยังตลาดอาเซียนรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; วิไลวงศ์ โคตรโยธา
18-Jul-2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; พรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
Dec-2557ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเชียงใหม่ดีเซล จำกัดรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; ภคพล แซ่แต้
Nov-2014ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านโครงการบ้าน จัดสรรพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; อัมพร ศรีธิชัย