Browsing by Author พิชญลักษณ์ พิชญกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; ธนาวรรณ ดวงจันทร์
Aug-2558การจัดการสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน้ำมันล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงรายพิชญลักษณ์ พิชญกุล; ศิริชัย ฉายบัณฑิต
Aug-2558การถอดบทเรียนคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; สิทธิพงษ์ ยิ่งงามแก้ว
Sep-2558การถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; อัจฉรา มานิตย์
Dec-2557ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ออาชีพผู้สอบบัญชีพิชญลักษณ์ พิชญกุล; นุชชรีพร คอทอง