Browsing by Author ทศพร คำผลศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่รามทศพร คำผลศิริ; พัชรียา พ่อค้า
2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดวงฤดี ลาศุขะ; ทศพร คำผลศิริ; รัชนก แดนเขตต์
Sep-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทศพร คำผลศิริ; สุพัตรา ปวนไฝ
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทศพร คำผลศิริ; ดวงฤดี ลาศุขะ; นฤมล จินะคำปา
Sep-2557ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพทศพร คำผลศิริ; ลินจง โปธิบาล; กุลธิดาพร กีฬาแปง
2561ผลของโปรแกรมการโค้ชต่อการเตรียมพร้อมและภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนัยน์ปพร จันทรธิมา; ทศพร คำผลศิริ; เดชา ทำดี