Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.013 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ศักยภาพทางชีวภาพและตารางชีวิตของด้วงเต่าสีส้มเมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวฉัตรชัย พรโสภณ"; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ปาณิสรา เทพกุศล; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน
2554ความหลากหลายทางชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; ภมร ปัตตาวะตัง
2563การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้ เชื้อราเขียว มน. 048ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเขตชลประทาน: กรณีศึกษา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรสุวรรณา ทองภู; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; วิภา หอมหวล