Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่Alphitobius diaperinus(Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)รัตนาภรณ์ หมายหมั้น"; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
2562พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนภัส ยิ้มกรุง"; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ปาณิสรา เทพกุศล; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2556ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 X ชัยนาท 1) ต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยสุพร กิมขาว; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; จิราพร กุลสาริน; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2554ศักยภาพของหนอนนกยักษ์ Zophobas morio Fabricius ในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff)กรสิริ ศรีนิล; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ