Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการออกดอกนอกฤดู และคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งจริญญา ปัญญาแก้ว; ดรุณี นาพรหม
2559ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเติบโตทางกิ่งใบของมะเกี๋ยงธัญวรัตน์ วงเวียน; ดรุณี นาพรหม
2557การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระมิ่งขวัญ เจียวัฒนะ; ดรุณี นาพรหม; ณัฐา โพธาภรณ์
2557ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มีควอทคลอไรด์และพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้สีทองมะลิวรรณ นาสี; นุดี เจริญกิจ; พิทยา สรวมศิริ; ดรุณี นาพรหม
2558ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2-ไพรีดิลออกซีอะซิติกและกลูโคสต่อการเติบโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดีณัฐวุฒิ เนตรประดิษฐ; ชูชาติ สันธทรัพย์; ดรุณี นาพรหม