Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่ง ศรีโพธิ์รุ่ง ศรีโพธิ์
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือน : กรณีศึกษาประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัชพล โพธิสุวรรณชัชพล โพธิสุวรรณ
2541แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน / อุดร วงษ์ทับทิมอุดร วงษ์ทับทิม
2542นวัตกรรมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดการขยะพลาสติกในประเทศที่พัฒนา / จอมจันทร์ นทีวัฒนาจอมจันทร์ นทีวัฒนา
2541การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพระวินัยปิฎก / พระมหาอุทัย มูลแก้วอุทัย มูลแก้ว
2541แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักทางพุทธศาสนา / พระส่งเสริม แสงทองพระส่งเสริม
2540ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดลำพูน / ดารา เรือนเป็งดารา เรือนเป็ง