Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของผู้ประกอบการค้าไม้และไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ = Particpation in local politics of timber and wood carving entrepreneurs in Chiang Mai province / บุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์บุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of the women in Meng Rai Sub-district, Chiang Mai Municipality / สกาวเดือน เวชสัมพันธ์สกาวเดือน เวชสัมพันธ์
2547การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัว กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ / วิธูร ขำเจริญวิธูร ขำเจริญ
2553โอกาสของคนพิการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ = Opportunities of disabled in political participation in Chiang Mai Province / นะโรดม อินต๊ะปันนะโรดม อินต๊ะปัน
2555บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Roles of the local newpapers in encouraging people's political participation in Chiang Mai Municipality / ธนโชต ศรีแจ่มธนโชต ศรีแจ่ม