Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์วาทกรรมกรณีปัญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น = A Discourse analysis on Smog Crisis in Chiang Mai of people who were affected and News Coverage of Local Mass Media / ธัญจนพร สุกสดธัญจนพร สุกสด
2555การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารด้านพลังงานทางเลือกของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on information concerning alternative energy of people within Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิตินันท์ ตันทะราอรญา ทิศแจ่ม
2553การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนจากสื่อมวลชนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ = Information seeking, Uses and gratifications of people in Chiang Mai Province toward global warming information on mass media / กิติวัฒน์ กิติบุตรกิติวัฒน์ กิติบุตร