Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.045 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว / กฤตยา จักรสารกฤติยา จักรสาร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / อชิรญา คุณประดิษฐ์อชิรญา คุณประดิษฐ์
2545คุณลักษระนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจนำเที่ยว / สุภาวดี ล้อมหามงคลสุภาวดี ล้อมหามงคล
2545ธุรกิจบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซาร์กับการบริหารจัดการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / อมร ศรีวรกุลอมร ศรีวรกุล
2545ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความสามารถในการรองรับทางกายภาพ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / วิมลลักษณ์ วีระพันธุ์วิมลลักษณ์ วีระพันธุ์
2545การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ / รสสุคนธ์ จุยคำวงค์รสสุคนธ์ จุยคำวงค์