Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 41 (Search time: 0.032 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือล่องแม่น้ำปิง : กรณีศึกษาเส้นทางวัดชัยมงคล-วัดท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี รุ่งชัยยันต์อัญชลี รุ่งชัยยันต์
2545ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยว ทางเรือล่องแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาแม่สลองทัวร์ / วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์
2544การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต / เสาวลี ทองเจิมเสาวลี ทองเจิม
2545การศึกษาการเรียนการสอนวิธีทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ / สำราญ โพธิ์จาดสำราญ โพธิ์จาด
2544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / สมยศ โอ่งเคลือบสมยศ โอ่งเคลือบ
2545รูปแบบการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รักธิดา ศิริรักธิดา ศิริ
2544การพัฒนาการบริการระบบบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกสำหรับผู้โดยสารชาวไทย / อัจฉรา ศรีเกษอัจฉราพร ศรีเกษ
2545การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ / รสสุคนธ์ จุยคำวงค์รสสุคนธ์ จุยคำวงค์
2545แนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน สถาบันราชภัฏเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / อัญญารัศม์ สร้อยอินต๊ะอัญญารัศม์ สร้อยอินต๊ะ
2545พฤติกรรมการใช้บริการสถานีขนส่งของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย / ชวัลนุช วรคชินชวัลนุช วรคชิน