Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อความที่ปรับระดับภาษาและข้อความที่เพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / กนกวรรณ คาเดทกนกวรรณ คาเดท
2539ผลการอ่านซ้ำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อัตราความเร็ว และการจำคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / ประลอง ครุฑน้อยประลอง ครุฑน้อย
2537ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์พยอมศรี ไรซ์
2537ผลของการเรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรพรรณ สิทธิเลิศวรพรรณ สิทธิเลิศ