Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การใช้แบบฝึกส่งเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วารินทร์ เอกศรีทองวารินทร์ เอกศรีทอง
2548การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีอภิปัญญา = Using mathematics problem solving process through metacognition strategies / มัตติกา กันทะเตียนมัตติกา กันทะเตียน
2546การเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศรีวรรณ สุวรรณการศรีวรรณ สุวรรณการ
2537ผลของการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จีรภรณ์ รู้ทำนองจีรภรณ์ รู้ทำนอง