BA: Independent Study (IS) : [2700] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2700
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558การปรับตัวเพื่อการแข่งขันของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัดลำพูนต่อธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่วรัทยา แจ้งกระจ่าง; โรจนา ธรรมจินดา; เอกกมล ด่านไพบูลย์
Apr-2558การประเมินผลการบริหารข้อมูลทางการบัญชีด้วยระบบงานธุรกิจหลักของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; สิรินภา อินต๊ะ
Jul-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกในจังหวัดลำปางอรชร มณีสงฆ์; วิไลพร พิมพา
Jul-2558การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกของการบริโภคอย่างยั่งยืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่พัชรา ตันติประภา; เภารีนา พวงกิ่งแก้ว
Jul-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ประกอบการร้านกาแฟในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิคอรชร มณีสงฆ์; นิภาวรรณ จันทร์ตา
Dec-2557พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์วรัท วินิจ; เจตพันธุ์ ตรีบำเพ็ญ
Jun-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจิราวรรณ ฉายสุวรรณ; นรินทร์ สุวรรณพันธ์
Dec-2557พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงามพัชรา ตันติประภา; กนกณัฐ เกรียงชุติมา
Aug-2015การประเมินการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาบ้านอยู่อาศัยในภาคเหนือของประเทศไทยรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; สุริยนต์ ชมดี
Apr-2559การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; ขวัญตา เสมอเชื้อ
Aug-2558ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดอรพิณ สันติธีรากุล; ชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข
May-2558ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปสตรอเบอรี่ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; รุ่งนภา ทองพันชั่ง
Aug-2558ความพึงพอใจของคนกลางที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของแหนมป้าย่นอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ชวนะ นิรัติศยวานิช
Aug-2558การวัดสมรรถนะของ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; กฤติญา สุวรรณลิขิต
May-2558ความพึงพอใจของผู้แทนเวชภัณฑ์ต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัดสิริเกียรติ รัชชุศานติ; ชัยรัตน์ ละพรม
Sep-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการห้างค้าปลีกสมัยใหม่อรชร มณีสงฆ์; ศศิมา วีระโชติไกร
Sep-2558การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพธันยานี โพธิสาร; ธนบดี ทับสุวรรณ์
Sep-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่อรชร มณีสงฆ์; นันทนา พ้นภัยพาล
Aug-2558ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในสายตาลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนฤมล กิมภากรณ์; ปกรณ์ โอฬาระชิน
Sep-2558ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่เปิดบริการ 7 วันต่อสัปดาห์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก้องภู นิมานันท์; ธนัชชา ธรรมไชย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2700