MED: Independent Study (IS) : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
-เปรียบเทียบการประเมินพังผืดในเนื้อเยื่อไตระหว่างวิธีการประเมิน ด้วยสายตาและประเมินโดยใช้การวิเคราะห์ภาพดิจิตอลในผู้ป่วยไต อักเสบจากโรคลูปัสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร; ธนาณัติ สืบวงศ์นิรัตน์
-การศึกษาความชุกของภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์โดยการตรวจสอบ ด้วย 75 กรัม OGTTอ.พญ.สุชยา ลือวรรณ; เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม
-ความสัมพันธ์ของPAPP-A ในช่วงไตรมาสแรกกับสภาวะคลอดก่อนกำหนดอ.พญ.สุชยาลือวรรณ; ปิยธิดา ภุมรา
Apr-2015สัณฐานวิทยาของภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนช่องท้องโป่งพองที่มีผลต่อการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดอ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์; ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ; อ.นพ.นครินทร์ อินมุตโต; ภูวิชญ์ เจริญเชื้อ
Apr-2015คุณค่าของคลื่นเสียงความถี่สูงในการวินิจฉัยโรคเกาต์ในภาวะ ข้ออักเสบเฉียบพลันผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์; รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ; ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา; วิทวัส วุฒิวงศ์
Apr-2015ลักษณะภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ในภาวะพังผืดอักเสบชนิดมีการตายเฉพาะส่วนบริเวณลำคอและใบหน้าผศ.พญ.ไพลิน คงมีผล; ผศ.พญ.กนกพร โอฬารรัตนชัย; ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์; ชานนท์ ธนภักษ์ไพศาล
Apr-2015การศึกษาลักษณะที่พบจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความละเอียดสูงของทรวงอกในผู้ป่วยโรคหนังแข็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์; ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา; ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ; กฤษดา งามโนนทอง
Apr-2015การวิเคราะห์ลักษณะโรคของผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบนด้วย ภาวการณ์เชื่อมต่อผิดปกติของหลอดเลือดแดงและดำที่ระดับเยื่อหุ้มสมอง การศึกษาเบื้องต้นอ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง; ผศ.พญ.กนกพร โอฬารรัตนชัย; อ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ; สุธาสินี คงพร้อมสุข
Apr-2015เรายังต้องการการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นประจำเพื่อใช้ ในการประเมินขั้นต้นในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอกจากการกระแทกโดยของแข็งไม่มีคม ที่มีประจันอกที่กว้างขึ้นจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกอยู่หรือไม่ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา; รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์; ผศ.พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่; ชัยณิวัฒน์ สุวรรณอาสน์
Apr-2015ลักษณะตรงแบบและนอกแบบทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของมะเร็งท่อน้ำดีชนิดก้อนในตับผศ.พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่; รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ; อ.นพ.นครินทร์ อินมุตโต; เพ็ญนิภัท นภีรงค์
Apr-2015การแยกความแตกต่างระหว่างเนื้องอกต่อมใต้สมองกับเนื้องอก เครนิโอฟาริงจิโอม่าในผู้ใหญ่โดยใช้ลักษณะที่พบจากภาพ เอ็มอาร์ไอผศ.พญ.กนกพร โอฬารรัตนชัย; ผศ.พญ.ไพลิน คงมีผล; อ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง; ภาณุพงศ์ ราชอุปนันท์
Jun-2014ความถูกต้องของอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางหัวใจต่อเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะของทารกในครรภ์ ในการทำนายโรคฮีโมโกลบินบาร์ทในกลุ่มทารกที่มีความเสี่ยงนพมาศ ถาธัญ
Jun-2014การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับซีรั่ม PAPP-A ของสตรีตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรกกับภาวะครรภ์เป็นพิษมนฤดี เตชะอินทร์
Jun-2014แนวโน้มของการผ่าตัดมดลูกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พนิดา มีลาภกิจ
May-2014The Dosimetric Comparison of Step-and-Shoot Intensity Modulated Radiotherapy and Helical Tomotherapy in Nasopharyngeal CarcinomaTharathorn Tungkasamit
Aug-2014ผลการรักษาในผู้ป่วย inverted papilloma ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ธิตินิจ สุนทรเวสน์
May-2014Dosimetric Comparison of Helical Tomotherapy (HT) with Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT), Three-dimension Conformal Radiotherapy (3D-CRT) and Conventional Two-dimension Radiotherapy (2D) for Craniospinal Axis IrradiationBongkot Supawongwattana
Mar-2014Peripheral Nerve Sheath Tumors: Characteristic Signs on MRISedtasak Chinsoontorn
Mar-2014Length of Normal Kidneys in Thai Children: Multidetector CT MeasurementBuppharat Onchomchant
Mar-2014Differentiation of CT Findings Between Signet Ring Cell and Non-signet Ring Cell Carcinomas of the RadiologyMethavee Chanthanawong
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27