SCIENCE: Independent Study (IS) : [1102] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1102
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2020การจัดเกรดของผลแตงกวาญี่ปุ่นโดยใช้ตัวแบบแอ็คทีฟคอนทัวร์และวิธีตามกฎวาริน เชาวทัต; นิตติญา ลอดทองสี
Dec-2015ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกคุณสมบัติเฉพาะคอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือของร้านสเตเบิลลายส์รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; พีรพล ศรีวิริยานนท์
Dec-2015ระบบแผนผังเส้นใยนำแสงโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; นรานนท์ อธิมา
Dec-2015การพัฒนาตัวแปลคำสั่งผังงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล; สิงหรา พงษ์สนั่น
Dec-2015การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (cladophora และ microspora) เพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงปลานิลศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร; ศุภรัตน์ มะโน
Dec-2015การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (Cladophora และ Microspora) ในน้ำหมักกากถั่วเหลืองศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร; นาถนภา สุวรรณ
Dec-2015ระบบทดสอบความปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับเว็บแอพพลิเคชัน ภายใต้มาตรฐานโครงการความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชันแบบเปิดรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; มงคล จิตต์ประสิทธิ์
Dec-2015การพัฒนาไลบรารีตัวแจงภาษาโดยใช้แลมบ์ดาในภาษา ซีชาร์ปและเทคนิคการแจงภาษาแบบแอลอาร์ตามองค์ประกอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล; ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
Jul-2015การพัฒนาระบบแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารนิเทศห้องสมุดโดยใช้เทคนิคอะไพออริอัลกอริทึมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; สุทธิพงศ์ มณีรัตน์
Jun-2020สมบัติบางประการของจำนวนฟีโบนัชชี (p, q) และ จำนวนลูคัส (p, q)ผศ.ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์; จารุพร วางมือ
Jun-2558ระบบวิเคราะห์แผ่นทดสอบการตรวจปัสสาวะโดยใช้การประมวลผลภาพเอกรัฐ บุญเชียง; ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว; ไกรวุฒิ แก้วมิตร
Aug-2558การพัฒนาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการซอฟต์แวร์แบบสครัมวัชรี จำปามูล; ปณิดา จันทร์จร
Aug-2558การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; สุทธิพงศ์ สุรักษ์
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดสรรห้องสอบอัตโนมัติสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีละโมบวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ธนนท์ เหล็กชาย
Dec-2014การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
May-2558การศึกษาเปรียบเทียบผลึกแคลเซียมออกซาเลต ในผักพื้นเมือง จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อรุโณทัย จำปีทอง; วารุณี ณ ลำปาง
May-2558การพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาแบบแผนผังเอกรัฐ บุญเชียง; ฉัตร์ชัย ขันติโชติ
Mar-2558การรู้จำยานยนต์จากภาพดิจิตอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเอกรัฐ บุญเชียง; มนตรี ธรรมลังกา
May-2558ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์ลั่นทมบางชนิดด้วยเทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNAสิริพร โรจน์อารยานนท์; เจนใจ สุธีพรวิโรจน์
Apr-2558สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ และสิ่งปกคลุมลำต้นของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นบางชนิดในพื้นที่น้ำตกแม่เย็น อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอรุโณทัย จำปี; อิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1102