AGRI: Theses : [1875] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1875
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2022การควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟด้วยวิธีการใช้คลื่นความถี่วิทยุเยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; จิตรลดา จารุหิรัญโรจน์
Nov-2022Basil essential oil product formulation by paste encapsulation method for reducing pre- and post-harvest losses of mangoSarana Sommano; Tibet Tangpao
Oct-2022ผลของปัจจัยภายนอกต่อการเจริญเติบโตและปริมาณฮอร์โมนของบัวหลวงโสระยา ร่วมรังษี; ภาณุพล หงษ์ภักดี; ศรนรินทร์ สวงโท
Oct-2022Development of success indicators for community rice centers in Lower Northern ThailandBudsara Limnirunkul; Ruth Sirisunyaluck; Juthathip Chalermphol; Pawarisa Nakpeng
Oct-2022ผลของอัตราปุ๋ย และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของหอมประดับโสระยา ร่วมรังษี; ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ; พิสิษฐ์ ชนะสงคราม
Oct-2022ผลของการเพิ่มแสงคั่นช่วงกลางคืน อัตราปุ๋ย และการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของคัตเตอร์ (Symphyotrichum ericoides)โสระยา ร่วมรังษี; สุชานุช ใจปินตา; กนกวรรณ ปัญจะมา
Sep-2022ความรู้และการปฏิบัติของผู้ปลูกผักอินทรีย์ในการใช้สมุนไพรควบคุมแมลงศัตรูพืชในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สายยัน จิดตะวง
Aug-2564การเปรียบเทียบความสมบูรณ์พันธุ์ในแม่โคเนื้อที่ได้รับโปรแกรมฮอร์โมนระยะสั้นเพื่อกำหนดเวลาการผสมเทียมทศพล มูลมณี; จุฬากร ปานะถึก; วริษฐา อุกฤษ
Apr-2564ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; อาจรีย์ วันเมือง
Aug-2564การจัดการการสืบพันธุ์ด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การเหนี่ยวนำ การตกไข่และการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา ในโคนมสาวทดแทนทศพล มูลมณี; รักธรรม เมฆไตรรัตน์; วรัญญา ไชยกล
May-2564ความรู้และการปฏิบัติในการผลิตกระวานของเกษตรกร อำเภอนาหม้อจังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; จุฑามาส คุ้มชัย; ดำดวน อำไพทิบ
Jul-2564การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; ทศพล มูลมณี; พิกุล ประวัติเมือง
Oct-2563การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่งของผักกาดเขียวปลี โดยใช้การผสมตัวเองไม่ติดและเป็นหมันที่ควบคุมโดยยีน ในไซโทพลาซึมจุฑามาส คุ้มชัย; ณัฐา โพธาภรณ์; ธีรวัฒน์ สีทอง
Aug-2022Stengthening process of organic rice farmer groups in Chun District, Phayao ProvincePanuphan Prapatigul; Suraphol Sreshthaputra; Wallratat Intaruccomporn; Unchalee Punyakwao
Oct-2563การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกในประชากรลูกผสมชั่วที่ ๒ ระหว่างข้าวก่า เจ้าสายพันธุ์ก้าวหน้า และข้าวพันธุ์สมัยใหม่ ปทุมธานี ๑ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; ธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ
Oct-2021ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; พัชรินทร์ ครุฑเมือง; ศุภกิจ สิทธิวงค์
Aug-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตอะโวคาโดตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมในอำเภอพบพระ จังหวัดตากจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; นภัสสร เนื่องกลิ่น
Jul-2022Factors influencing accuracy of genomic breeding value of dairy cattle population in ThailandNuttaphon Chongkasikit; Chirawath Phatsara; Choke Sorachakula; Sirijanya Aryuman
2022Effects of plant growth regulators on fruit qualities and quality detection in table grapes using Near Infrared SpectroscopyDaruni Naphrom; Chaorai Kanchanomai
Dec-2020Effects of genotypes and zinc fertilizer management on grain yield and quality in riceChanakan Thebault Prom-u-thai; Somchai Lapanantnoppakun; Sansanee Jamjod; Kankunlanach Khampuang
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1875