Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษพุทธิพร พิธานธนานุกูล
2563การพยาบาลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุศิริรัตน์ ปานอุทัย
2562การศึกษาอุปกรณ์เพื่อใช้หาระยะการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุง (ราวจับ) และระยะการติดตั้งราวจับที่ใช้วัสดุท้องถิ่นปิยเดช อัครโพธิวงศ์
2562การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุจิรานันท์ สุริยะ; ศิวพร อึ้งวัฒนา; วราภรณ์ บุญเชียง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2นิติกุล บุญแก้ว; นารีรัตน์ จิตรมนตรี; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
2558ความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยกำหนดภารดี นานาศิลป์
2559ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุรัญชนา หน่อคำ; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ทศพร คำผลศิริ
2562การจัดการพื้นที่ตามแนวทางโคเฮ้าส์ซิ่ง เพื่อผู้สูงอายุของชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศกนเรศ วชิรพันธุ์สกุล; วันดี พินิจวรสิน; อรศิริ ปาณินท์
2561ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษพุทธิพร พิธานธนานุกูล
2560พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกกรรณิกา ปิงแก้ว; กนกพร สุคำวัง; ภารดี นานาศิลป์