Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549วาทกรรม “ความสวย” และการต่อรองอัตลักษณ์ วัฒนธรรมบริโภคอุ่นใจ เจียมบูรณะกุล
2549ชาติพันธุ์นิพนธ์แนวสตรีนิยม: การท้าทายกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมสุชาดา ทวีสิทธิ์
2549จริยธรรมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
2549ปัจเจกในฐานะผู้กระทำาการ หรือจุดบอดของการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าด้วยความเป็นเพศศิริจินดา ทองจินดา
2549แม่ชี: โลกของผู้หญิงที่ถูกลืมลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู
2549บทบรรณาธิการ: ผู้หญิง ประสบการณ์ และการเมืองว่าด้วยเพศภาวะปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
2549เพศพาณิชย์ข้ามพรมแดน: ประสบการณ์ของหญิงลาว ในธุรกิจบริการทางเพศในพรมแดนไทย-ลาวเนตรดาว เถาถวิล

Discover

Date issued